PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Bon_na_zasiedlenie.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Kto może wnioskować o wydanie bonu na zasiedlenie:

Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu zasiedleniowego powinny skontaktować się
ze swoim doradcą klienta (lista doradców klienta publikowana jest na końcu strony).

Wartość bonu:

 

Obowiązki bezrobotnego, który otrzymał bon na zasiedlenie:

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie jest obowiązany w terminie:

 

Konsekwencje niewywiązania się z warunków umowy:

W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu:

 

Podstawa prawna:
- art. 66n Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

  Stanowisko Telefon Adres e-mail
Izabela Prządka pośrednik pracy - doradca klienta

- pok. 6
32 4342004 w.257
Edyta Grześkiewicz doradca zawodowy - doradca klienta
 
- pok. 2

32 4342004 w.252
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
(sprawy związane z obsługą bonu po jego wydaniu)
- pok. 20
32 4342004 w.258