PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Bony_stazowe.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Bony stażowe

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawaca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Kto może wnioskować o wydanie bonu stażowego:

Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu stażowego powinny skontaktować się ze swoim doradcą klienta (lista doradców klienta publikowana jest na końcu strony).

W ramach bonu stażowego urząd finansuje:

Warunki odbywania stażu przez bezrobotnych:

Organizatorami stażu mogą być:

Organizator, zainteresowany przyjęciem stażysty składa w PUP wniosek
(do pobrania na końcu strony) wraz z wypełnionym oryginałem bonu stażowego.

Informacje dla organizatorów stażu:

Wnioski o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego realizowane są w trybie pozakonkursowym (o sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku).

Premia dla pracodawcy:

Kiedy staż może zostać przerwany:

Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwała staż:

Okres pobierania stypendium:

Podstawa prawna:
- art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
- Regulamin organizacji przez PUP w Żorach staży dla osób bezrobotnych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

  Stanowisko Telefon Obsługa osób na literę Adres e-mail
Edyta Grześkiewicz pok. 2
32 4342004 w. 252 A, B, C, Ć, D, E, F, Ł, Ż, Ź e.grzeskiewicz[at]pup.zory.pl
Monika Dominiak pok. 3 32 4342004 w. 253 I, J, K, L
Izabela Prządka pok. 6
32 4342004 w. 257 G, H, M, N, O
Elżbieta Pergoł pok. 7 32 4342004 w. 256 P, R, U, W, Z
Danuta Hoderna pok. 8 32 4342004 w. 268 S, Ś, T
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
(obsługa pracodawców)
- pok. 20
32 4342004 w.258  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bony stażowe [ 12 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę premii w związku z zatrudnieniem stażysty 21-01-19 13:02 41.5KB pobierz
ikona DOC Złącznik do wniosku realizowanego w ramach bonu stażowego 21-01-19 13:03 59KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 21-01-19 13:03 246.69KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz