Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb
Strona główna » Dla bezrobotnych » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aav8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

 • ukończony 50 rok życia,

Wniosek o dofinansowanie może złożyć:

 • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika)
 • przedsiębiorca

O sposobie rozpatrzenia wniosku (do pobrania na końcu strony) organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie przysługuje przez okres:
  - do 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
  - do 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat
 • kwota dofinansowania wynagrodzenia określona jest w umowie - nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
 • dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Obowiązek utrzymania stanowiska:

 • Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres:
  - 6 miesięcy -
  w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
  - 12 miesięcy  - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat
 • W przypadku niewywiązania się z obowiązku utrzymania stanowiska oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
 • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania dofinansowania oraz przez co najmniej połowę okresu dalszego utrzymania stanowiska pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa powyżej.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6  lub 12 miesięcy dalszego utrzymania stanowiska, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 • W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
  • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
 •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Podstawa prawna:
- art. 60d Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

 

Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia [ 4 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 40.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:24 336KB pobierz
ikona PDF wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:22 409.93KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
Utworzono: 2014-09-02 12:27 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:20
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3688
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXushN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAhN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QhN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1khN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBychN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMhN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMhN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQhN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMhN86-VzztCPhxyU2H-BaOQamRySHLLOj1II_vb73UyI4PsfmES_jVocEXu802pfDwVrkZ9OtU56i6PnnsqYJG8ybR0bxGavGIOS32BRGUWj4l0JXYNN4yZqGDFwRxcBg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Cv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaiv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMav8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aev8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStev8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOv8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2v8_mE24RiGpa001XCi-D5deUJY-rrlxsQj9ERKEElDBpJSR6xhD9-sXtgXWXJdOEOxgOXELtoCl_akBERC6qrb8dBXKmT5Qi1l9Zrv-zBVgl3rv9ygLaC7qrxauspWw8

Projektowanie stron: IntraCOM.pl