Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuu5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmK5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pu5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aa5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

Jednorazowa refundacja składek ZUS

Jednoraowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

 Jednorazowa refundacja składek może być organizowana u:

            pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
            jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

 

 Warunki refundacji:

 • Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
 •  Refundacja wypłacana jest w kwocie nieprzekraczającej 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 Obowiązek zwrotu refundacji:

            W przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń organizator jest zobowiązany
            do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej   pomocy
            od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc
 de minimis

 • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
  • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
 • W przypadku gdy o refundację składek występuje przedsiębrioca będący beneficjentem pomocy publicznej zastosowanie mają przepisy rozporządzeń:
 • 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014),

 

Podstawa prawna:
- art. 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014   poz. 846);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
   publicznej;
- Rozporządzenie 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108    Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w. 258   

 

Utworzono: 2015-12-11 10:37 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2851
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNxnxM66KFSiaJBnxpJeqnjphxSXjHjqKzd3QAske8V9HDPaLGsXuNfKSToNu1kvFD7dx2-3BeKOuLKk-b4txRB

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzu5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0C5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZK5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csai5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgq5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxG5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMa5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ae5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSte5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gO5Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII25Hk-quAMQCaHBtnDkFlt7CQis_bCp7t2LfBin3zzyd7Hkj9xkletZL0eOD5eHpXzbTbd7AJOexoC1fycDgNpJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl