Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb
Strona główna » Dla bezrobotnych » Profile pomocy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

Profile pomocy

Od dnia 27.05.2014r. rodzaj wsparcia kierowanego do poszczególnych osób bezrobotnych jest uzależniony od ustalonego dla niego profilu pomocy.

Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie

Przy ustaleniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę:

1. oddalenie od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy: wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, czas pozostawania bez pracy, miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami;

2. gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy, w szczególności: zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, powody skłaniające do podjęcia pracy, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

 

Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili.

 

I PROFIL

Zakres usług i instrumentów w przypadku ustalenia I profilu pomocy

 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń 

 

Tylko w uzasadnionych przypadkach:

 • poradnictwo zawodowe 
 • szkolenia wskazane przez bezrobotnego ( tylko jeśli szkolenie wskazane przez bezrobotnego jest zbieżne tematycznie ze szkoleniem grupowym oferowanym przez urząd – w takim przypadku bezrobotny może być skierowany na to szkolenie grupowe)
 • finansowanie kosztów egzaminów koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, na badania lekarskie lub psychologiczne, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych
 • koszty zakwaterowania
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
 • bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia

 

II PROFIL

Zakres usług i instrumentów w przypadku ustalenia II profilu pomocy

 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń 
 • szkolenia wskazane przez bezrobotnego
 • szkolenia w ramach umów trójstronnych między PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą
 • pożyczka dla bezrobotnego na szkolenie
 • sfinansowanie studiów podyplomowych
 • finansowanie kosztów egzaminów koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, na badania lekarskie lub psychologiczne, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych
 • koszty zakwaterowania
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego
 • koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, na targi i giełdy pracy zorganizowane przez wojewódzki urząd pracy
 • prace interwencyjne
 • staż
 • przygotowanie zawodowe dorosłych w 2 formach: nauka zawodu i przyuczenie do pracy
 • stypendia na kontynuowanie nauki
 • roboty publiczne
 • grant na telepracę
 • świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
 • refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę
 • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • umowa z agencją zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
 • programy specjalne
 • działania aktywizacyjne zlecone przez wojewódzki urząd pracy
 • bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • prace społecznie użyteczne
 • wsparcie, o którym mowa w art. 12 ust 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych 

 

III PROFIL

Zakres usług i instrumentów w przypadku ustalenia III profilu pomocy:

 • Program Aktywizacja i Integracja
 • zatrudnienie wspierane u pracodawcy 
 • podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne
 • programy specjalne
 

Tylko w ramach programu specjalnego

 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń
 • szkolenia w ramach umów trójstronnych między PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą
 • finansowanie kosztów egzaminów
 • koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, na badania lekarskie lub psychologiczne, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych
 • koszty zakwaterowania
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • prace interwencyjne
 • staż
 • przygotowanie zawodowe dorosłych w 2 formach: nauka zawodu i przyuczenie do pracy
 • stypendia na kontynuowanie nauki
 • roboty publiczne
 • grant na telepracę
 • świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
 • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • prace społecznie użyteczne

 

Tylko po realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

 • wsparcie, o którym mowa w art. 12 ust 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych

 

Utworzono: 2014-09-19 12:00 | Redagował: Grażyna Bartecka 2014-09-19 12:10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3662
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Rltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNltn4Tq-YYCtJQuesFRbJpIEwuTUApglS-S58DCroY4w

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgooAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMoAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0oAiCM9V5AOB0_Sz6nx9G07e_XtY1zfgOLf2jnqvQgIQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl