Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodwcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powarcającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Kto może być skierowany:

 • bezrobotny, jeżeli jest rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnym sprawującym opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego może złożyć:

 • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika).

O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy – w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego lub
 • 18 miesięcy – w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

 Obowiązek utrzymania stanowiska:

 •  pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia:
   • przez okres 6 miesięcy (w przypadku świadczenia przyznanego na 12 miesięcy),
   • przez okres 9 miesięcy (w przypadku świadczenia przyznanego na 18 miesięcy).
 • W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, o którym mowa w pkt 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

 

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

 

Świadczenie aktywizacyjne udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
  • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
 •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Podstawa prawna:
- art. 60b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

 

 Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
Utworzono: 2014-12-19 10:12 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4091
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOBdtTiqOZUdumNFgRmlDmNS50Z08d53B6jvTm5qXORiw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOFn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2Fn8D7s1-7ntEdRC0MSR9oUS8b4MNcVBfHZ4rctwbrtA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl