PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dokumenty_do_pobrania.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 5 ]
ikona DOC wniosek o refundację - PO WER 22-01-19 09:30 314KB pobierz
ikona PDF Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 23-03-21 13:12 775.03KB pobierz
ikona DOC Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 23-03-21 13:12 333KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC wniosek o refundację 22-01-19 09:29 39.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bony stażowe [ 12 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę premii w związku z zatrudnieniem stażysty 21-01-19 13:02 41.5KB pobierz
ikona DOC Złącznik do wniosku realizowanego w ramach bonu stażowego 21-01-19 13:03 59KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 21-01-19 13:03 246.69KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 23-03-21 13:13 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 23-03-21 13:13 561.69KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 23-03-21 13:13 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 23-03-21 13:14 36.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
ikona DOC Wniosek o dodatek.doc 21-10-13 12:18 13KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia [ 4 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 40.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:24 336KB pobierz
ikona PDF wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:22 409.93KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 3 ]
ikona DOC Wniosek o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą.doc 31-12-19 09:43 168KB pobierz
ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - PO WER 23-04-21 13:33 322KB pobierz
ikona DOC wniosek o organizację prac interwencyjnych 23-03-21 13:12 340.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji prac interwencyjnych 06-10-20 09:51 323.66KB pobierz
ikona PDF wniosek o organizację prac interwencyjnych 23-03-21 13:13 778.79KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 23-04-21 13:34 44.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - RPO WSL 23-04-21 13:34 779.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 1 ]
ikona PDF plan przygotowania zawodowego_2020.pdf 11-03-20 12:18 80.64KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 1 ]
ikona PDF Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 02-10-19 14:44 375.05KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 3 ]
ikona DOC Wniosek o refundację wyposażenia stanowiska pracy 31-12-19 09:44 137.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej [ 2 ]
ikona DOC Załącznik do wniosku na wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej 30-04-13 09:04 66KB pobierz
ikona PDF Wniosek na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 30-04-13 09:03 94.61KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia [ 3 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-06-16 08:56 40KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy w życiu 30-03-18 08:41 326KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 11 ]
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 23-03-21 13:13 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 23-03-21 13:13 561.69KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 02-10-19 14:42 355.38KB pobierz
ikona PDF Zasady oceny wniosków stażowych 02-10-19 14:46 366.77KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona DOC Prośba o przedłużenie stażu 06-05-13 12:02 27KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 23-03-21 13:13 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 23-03-21 13:14 36.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 1 ]
ikona PDF Regulamin szkoleń.pdf 16-01-20 14:39 261.67KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wykaz porad grupowych prowadzonych w danym roku [ 21 ]
ikona PDF Plan porad grupowych na 2021 r. 03-02-21 11:05 445.74KB pobierz
ikona PDF Plan porad grupowych I kwartał 2020 06-12-19 14:49 522.95KB pobierz
ikona DOC Plan zajęć z poradnictwa zawodowego na 2019 roku 08-07-19 09:50 69KB pobierz
ikona DOC PLAN ZAJĘĆ Z PORADNICTWA GRUPOWEGO W 2018 R..doc 06-09-18 09:04 66KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na 2017 rok 23-10-17 12:23 238.54KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na IV kwartał 2016 roku 23-10-17 12:21 220.43KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na II kwartał 2016 roku 15-04-16 15:23 220.12KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na I kwartał 2016 roku. 23-12-15 13:36 274.05KB pobierz
ikona PDF Plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2015 r. 02-10-15 09:22 218.47KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2015 r. 22-06-15 11:40 49KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na II kwartał 2015 r. 02-04-15 11:39 50KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na I kwartał 2015 r. 15-12-14 12:31 49.5KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2014 r. 24-09-14 12:36 49.5KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2014.doc 30-06-14 11:17 51KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego II 2014.doc 24-03-14 11:17 74KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego I 2014.doc 18-12-13 09:36 72.5KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego IV 2013 19-09-13 14:25 72.5KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego III 2013 28-06-13 10:04 72.5KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego II 2013 03-04-13 09:41 71KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego I 2013 03-04-13 09:41 72.5KB pobierz
ikona DOC poradnictwo grupowe IV 2012 03-04-13 09:25 68KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 3 ]
ikona DOC rozliczenie zwrotu kosztów przejazdu 10-06-16 10:25 37KB pobierz
ikona DOC wniosek o zwrot kosztów przejazdu 18-12-17 13:38 57KB pobierz
ikona PDF Regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu 02-10-19 14:44 366.77KB pobierz