PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dokumenty_wymagane_ponowna_rejestracja.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.
Rejestracja jest czynna od godz. 7:30 do 14:30.
Przerwa od 11:00 do 11:15

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Patrycja Mazurek specjalista ds. rejestracji 32 4342004 w.269