PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/informacje_cudzoziemcy_spoza_UE_EOG.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy)

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec wraz z oświadczeniem (plik do pobrania).

 

 

    Ulotka dla cudzoziemców  

 

 

   Ulotka dla pracodawców