Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aazMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej. Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

 • Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach, której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. W sytuacji gdy osoba po raz pierwszy korzysta w danym powiatowym urzędzie pracy z porady zawodowej, pierwsza rozmowa doradcza jest rozmową wstępną.
 • Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych. Porada grupowa jest prowadzona w formie warsztatów dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób. Ponadto porada grupowa musi być poprzedzona poradą indywidualną.

Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Potrzebę pomocy oferowanej w ramach poradnictwa zawodowego można zgłosić w formie ustnej lub przez złożenie wniosku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.pup.zory.pl; zakładka: Pliki do pobrania).

W czym może pomóc doradca zawodowy?

 • udziela fachowych informacji o zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy, a także porad na temat sposobów zachowania się na rynku pracy;
 • służy poradą w zakresie określenia możliwości rozwiązania sytuacji bezrobotnego;
 • niesie wsparcie wszystkim tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć na zmienionym rynku pracy;
 • pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu. Informuje o możliwościach kształcenia, szkolenia, podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy…

oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

Chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy;
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

 1. przewodnik po zawodach i specjalnościach;
 2. teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
 3. klasyfikacja zawodów i specjalności MPiPS;
 4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych;
 5. informacje o lokalnym rynku pracy;
 6. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
 7. wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych;
 8. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 9. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 10. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
 11. filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe dotyczące np.: rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, asertywności, marketingu;
 12. program komputerowy, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych oraz inne programy komputerowe przydatne w procesie rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej;
 13. publikacje fachowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
 14. zestawy testów standardowych i innych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych.

INFORMACJA ZAWODOWA

Informacja zawodowa jest to zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na rynek pracy – decyzji związanych z zatrudnieniem.

Informację zawodową można podzielić na trzy grupy:

 • informację dotyczącą edukacji; informacja zawiera dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia;
 • informacje dotyczące zawodu; informacja zwiera dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodu;
 • informacje o rynku pracy; informacja zawiera dane o zatrudnieniu i bezrobociu oraz możliwościach przekwalifikowania się (szkolenia i inne formy kształcenia ustawicznego)

Informacja zawodowa jest prowadzona w formie indywidualnej oraz grupowej.

 • INFORMACJA INDYWIDUALNA: to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej. Doradca zawodowy po przyjęciu informacji o potrzebie udzielenia informacji indywidualnej, ustala , czy osoba zgłaszająca potrzebę pomocy korzystała z zasobów informacji dostępnych w powiatowym urzędzie pracy, oraz informuje o aktualnym zakresie i formach, w jakich można korzystać z tych zasobów. Następnie udziela informacji zawodowej stosownie do oczekiwań osoby zgłaszającej potrzebę lub umożliwia jej samodzielne korzystanie z zasobów informacji zawodowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach W razie potrzeby doradca zawodowy przekazuje osobie materiały informacyjne.
 • INFORMACJA GRUPOWA: jest to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.

W ramach informacji zawodowej doradcy zawodowi udostępniają m. in.:

 1. teczki informacji o zawodach, zawierające opis czynności, zadania, wymagania, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
 2. komputerowe bazy danych ( „Doradca 2000”)
 3. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
 4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych
 5. Standardy Kwalifikacji Zawodowych
 6. wzory życiorysów i listów motywacyjnych
 7. filmy o zawodach
 8. filmy instruktażowe dotyczące np. rozmowy kwalifikacyjnej
 9. opis zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 10. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania, wzorach dokumentów
 11. informacje o lokalnym rynku pracy
 12. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 13. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granica, w tym przez siec EURES
 14. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Parter: pokój nr 2, 6 lub 8. 

Więcej informacji znajdą Państwo na:

Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach w danym roku.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym lub doradcą klienta.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Grześkiewicz doradca zawodowy  32 4342790 w.252

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wykaz porad grupowych prowadzonych w danym roku [ 20 ]
ikona PDF Plan porad grupowych I kwartał 2020 06-12-19 14:49 522.95KB pobierz
ikona DOC Plan zajęć z poradnictwa zawodowego na 2019 roku 08-07-19 09:50 69KB pobierz
ikona DOC PLAN ZAJĘĆ Z PORADNICTWA GRUPOWEGO W 2018 R..doc 06-09-18 09:04 66KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na 2017 rok 23-10-17 12:23 238.54KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na IV kwartał 2016 roku 23-10-17 12:21 220.43KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na II kwartał 2016 roku 15-04-16 15:23 220.12KB pobierz
ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na I kwartał 2016 roku. 23-12-15 13:36 274.05KB pobierz
ikona PDF Plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2015 r. 02-10-15 09:22 218.47KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2015 r. 22-06-15 11:40 49KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na II kwartał 2015 r. 02-04-15 11:39 50KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na I kwartał 2015 r. 15-12-14 12:31 49.5KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2014 r. 24-09-14 12:36 49.5KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2014.doc 30-06-14 11:17 51KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego II 2014.doc 24-03-14 11:17 74KB pobierz
ikona DOC plan poradnictwa grupowego I 2014.doc 18-12-13 09:36 72.5KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego IV 2013 19-09-13 14:25 72.5KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego III 2013 28-06-13 10:04 72.5KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego II 2013 03-04-13 09:41 71KB pobierz
ikona DOC Plan poradnictwa grupowego I 2013 03-04-13 09:41 72.5KB pobierz
ikona DOC poradnictwo grupowe IV 2012 03-04-13 09:25 68KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 07:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4232
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1njRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPjRtVn88kCPwSl8VaiQCbE8_efK1ldU47Er2H7HQUiC1OCehN5V6E7JFL3ffHBWBI7A_BGweiNQG-wyipj2eag

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaizMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMazMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AezMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStezMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOzMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2zMGAECPTjSupLNYDxiijhsrDY6kgA-SOCT6VEk_7M97G-5vBihYiMxhlVFmfgIiSCf5WRrXopbXw4hFNiAYy0

Projektowanie stron: IntraCOM.pl