Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków określonych w pkt II ( art. 33 ust.4 pkt 1 ustawy…)
 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46.ust. 1 pkt 2 ustawy ; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności (art.33 ust 4 pkt 2 ustawy…).
 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej , pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu (art. 33 ust.4 pkt 2a ustawy…).
 4. Rozpoczęła  realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust 2 pkt 2 ustawy . pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od  następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji  indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ( art. 33ust 4  pkt  2b ustawy…).
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia  propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres odpowiedni: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy  c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy (art.33.ust.4 pkt 3 ustawy).
 6. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie   tego niestawiennictwa;  pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:  
  1. 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa;
  2. 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa; 
  3. 270 dni w przypadku trzeciego i kolejnego niestawiennictwa w zależności od liczby niestawiennictw  (art.33 ust 4 pkt 4 ustawy..).
 7. Nie stawiła się w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania ( art. 33 ust. 4 pkt 4a ustawy..).
 8. Z własnej winy przerwała  szkolenie, staż lub wykonanie prac społecznie użytecznych lub inną  formę  pomocy określoną w ustawie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszego przerwania; 
  2. 180 dni w przypadku drugiego przerwania; 
  3. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania ( art. 33 ust 4 pkt 7 ustawy…)
 9. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w   Rozdziale III  pkt 5  niniejszej informacji ( art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy..).
 10. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres  90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż  30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (art. 33 ust.4 pkt.9ustawy ..) .
 11. Nie przedstawiła  zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy wskutek choroby, wydanego na odpowiednim druku (art.33 ust.4 pkt.10 ustawy..).
 12. Z własnej winy przerwała  program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego  lub sprawdzającego.
 13. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego (art.33 ust.4 pkt.6 ustawy..).

Przez uzasadniona przyczynę niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy moze być uznana tylko taka, która stanowi nieprzewidzianą, niespowodowaną przez bezrobotnego, obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się w urzedzie pracy. W rachubę moga więc wchodzic nagłe przeszkody, na które bezrobotny nie ma wpływu np. nagła choroba, brak mozliwości dojazdu z powodu przerw w komunikacji lub inne zdarzenie typu pożar, powódź itp. Przyczyna musi poddawać się możliwości jej weryfikacji tj. powinna zosta udokumentowana.
Jeżeli przyczyną jest choroba lub opieka nad chorm, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS-ZLA (tzw. L-4). Przedstwienie zaswiadczenia lekarskiego na druku innym niż ZUS-ZLA stanowić bedzie podstawę do pozbawienia statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anna Sztwiertnia Kierownik referatu ds. obsługi klienta 32 4342004 w.251   
 Elżbieta Pergoł Referent 32 4342004 w.259  
 Danuta Hoderna Specjalsita ds. ewidencji i świadczeń 32 4342004 w.255  
Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2020-04-01 18:07
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4841
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNV2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1V2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl