PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/zwrot_kosztow_zakwaterowania.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Zwrot kosztów zakwaterowania

 

Refundacja kosztów zakwaterowania obejmuje udokumentowane koszty pobytu w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, nabór wniosków o zwrot kosztów zakwaterowania został wstrzymany.

O refundację kosztów zakwaterowania może starać się osoba, która:

Zainteresowana osoba składa w urzędzie wniosek o zawarcie umowy o zwrot kosztów zakwaterowania.

Warunki refundacji:

Podstawa prawna:
- art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
- Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258