PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:803.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2019-01-07)
  • Powiatowy Urząd Pracy ogłasza  nabór wniosków na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych o statusie – poszukujący pracy
  • Termin naboru: 07.01.2019 r. – 11.02.2019 r.
  • Rozpatrzenie wniosków nastąpi po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
  • Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia – marzec/kwiecień, po podjęciu uchwały przez Radę Miasta dot. finansowania usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
  • http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/pfron.html