PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:814.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2019-03-12)

Informujemy, że na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek – PUP Żory przygotował roczne zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za rok 2018 z uwzględnieniem podziału na poszczególne miesiące.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy osoby bezrobotne, które w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku pobierały świadczenia, a nie otrzymały PIT-11, o zgłaszanie się do dnia 29.03.2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach – pok. 13 w celu odebrania „Rocznego raportu składek społecznych  i zdrowotnych za 2018 rok”.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu  w Urzędzie Skarbowym.

 Szczegółowe informacje:

-          w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ( pokój nr 13),

-          lub pod numerami telefonu 32 43 42 790 wew. 260.