PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:827.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2019-05-24)

Wyróżnienie PUP Żory na jubileuszowej konferencji z okazji 100-lecia publicznych służb zatrudnienia

Zmiana pokoleniowa i zarządzanie wiekiem na rynku pracy było tematem konferencji zorganizowanej w Katowicach w dniu 22 maja br. z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia publicznych służb zatrudnienia, które zaczęły funkcjonować po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Podczas konferencji Pani Irena Ficek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach została uhonorowana oznaką Primus in Agendo. Odznaka ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów i nadawana jest przez Ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest wyrazem uznania dla aktywnej , pełnej zaangażowania i oddania postawy, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

W imieniu Pani Minister Elżbiety Rafalskiej wręczenia dokonał Pan Stanisław Szwed Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Foto. Anna Herz

Foto. Anna Herz - http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/jubileusz-100-lecia-publicznych-sluzb-zatrudnienia-w-polsce