PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:845.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2019-09-11)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił  Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W punkcie można uzyskać m.in. informacje na temat legalizacji pobytu czy pomoc w wypełnianiu wniosków.

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/nowy-punkt-informacyjno-doradczy-dla-cudzoziemcow?fbclid=IwAR1S0aM292UtBDgjgw7xt-k-i8SybXjQx2-uCIpvglPayCMk1DrwfTD7ZvU