PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Znaleziono 812 wiadomości.

(2021-08-09)

„Nowa praca z KSSE”

Projekt „Nowa praca z KSSE” jest realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
(2021-08-02)

Praca sezonowa z EURES

Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia.
(2021-07-20)

Moja własna działalność gospodarcza IV

Moja własna działalność gospodarcza IV - Przedłużenie naboru i rozszerzenie projektu o dodatkowy obszar zamieszkania