PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/staze.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

Okres trwania stażu może wynosić:

Ze względu na ograniczone środki oraz duże zainteresowanie tą formą aktywizacji
PUP najczęściej zawiera umowę stażową na okres maksymalnie 6-ciu miesięcy.

 

Warunki odbywania stażu przez bezrobotnych:

Organizatorami stażu mogą być:

Organizator, zainteresowany przyjęciem stażysty składa w PUP wniosek
(do pobrania na końcu strony).

Informacje dla organizatorów stażu:

Wybór ogranizatorów, z którymi zostanie podpisana umowa stażowa dokonywany jest przez Zespół ds. oceny wniosków, na podstawie obowiązujących w tut. urzędzie zasad oceny wniosków stażowych (do pobrania na końcu strony). 

Terminy posiedzeń Zespołu ds. oceny wniosków stażowych publikowane są na bieżąco
w dziale AKTUALNOŚCI

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Kiedy staż może zostać przerwany:

Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwała staż:

Okres pobierania stypendium:

Podstawa prawna:
- art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2020 r . poz. 1409 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 
  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
- Regulamin organizacji przez PUP w Żorach staży dla osób bezrobotnych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

  Stanowisko Telefon Obsługa osób na literę Adres e-mail
Edyta Grześkiewicz pok. 2
32 4342004 w. 252 A, B, C, Ć, D, E, F, Ł, Ż, Ź
Monika Dominiak pok. 3 32 4342004 w. 253 I, J, K, L
Izabela Prządka pok. 6
32 4342004 w. 257 G, H, M, N, O
Elżbieta Pergoł pok. 7 32 4342004 w. 256 P, R, U, W, Z
Danuta Hoderna pok. 8 32 4342004 w. 268 S, Ś, T
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
(obsługa pracodawców)
- pok. 20
32 4342004 w.258  

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 11 ]
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 23-03-21 13:13 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 23-03-21 13:13 561.69KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 02-10-19 14:42 355.38KB pobierz
ikona PDF Zasady oceny wniosków stażowych 02-10-19 14:46 366.77KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona DOC Prośba o przedłużenie stażu 06-05-13 12:02 27KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 23-03-21 13:13 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 23-03-21 13:14 36.5KB pobierz