PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

formy wsparcia

Uprzejmie informujemy, że w związku z tzw. Tarczą antykryzysową urząd pracy realizuje następujące formy wsparcia:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/pozyczki.html

  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/samozatrudnieni.html 

  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń skłądek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/mikro_mali_sredni.html

  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń skłądek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/organizacje_pozarzadowe.html