PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/organizacje_pozarzadowe.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin naboru: do 10 czerwca 2021 r.

 

Aktualne informacje oraz dokumetny do probrania:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

 

Sposób złożenia wniosku:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
 
 
 

 

W przypadku składania w formie papierowej należy złożyć:

-        wniosek o udzielenie dofinansowania

-        załącznik nr 1 do wniosku – formularz informacji publicznej

-        załącznik nr 2 do wniosku – kalkulator

-        2 podpisane egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania

 

Osoba do kontaktu:
- Grażyna Bartecka - tel. 32 4342790 wew. 258