PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/main/statystyka_strony.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
639401
Kalendarium wydarzeń
290870
Chmura tagów
76594
Mapa witryny
9061
Redakcja strony
4622
Galeria zdjęć
3652
Polityka prywatności
3492
Zastrzeżenia prawne
2547
Poleć znajomemu
2173

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
739562
Oferty pracy w kraju i za granicą - CBOP
11236
Oferty pracy na rynku lokalnym
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
665132
Staże
99813
Giełdy pracy
45914
Formy aktywizacji
41715
Szkolenia
39199
Prace interwencyjne
31256
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
19123
Targi pracy
12133
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
11380
Przygotowanie zawodowe dorosłych
8884
Prace społecznie użyteczne
7754
Roboty publiczne
5848
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
5342
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
4620
Galeria zdjęć
3866

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
13444
E-zgłoszenie oferty pracy
8791
Kreator CV
6988
E-formularze
5291
Zgłoś podjęcie pracy
4054
Rejestracja przez Internet
3831
Newsletter
3141
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
3090
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
2922
Złóż oświadczenie o dochodach
2818
E-zapytanie
2636
Publikacje
2559
Ankiety on-line
2428
Umawianie wizyt przez Internet
2365
Usługa doradcza
2269

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
39603
Zasiłek dla bezrobotnych
14262
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7921
Rejestracja bezrobotnych
7485
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
7069
Dokumenty do pobrania
6951
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5713
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5604
Staże
4920
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
4695
Rejestracja poszukujących pracy
3989
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
3890
Rejestracja przez Internet
3830
Zlecanie działań aktywizacyjnych
3659
Profile pomocy
3509
Praktyki absolwenckie
3460
Bony stażowe
3286
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3256
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3233
Wysokość świadczeń pieniężnych
3152
Inne informacje
2932
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2912
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2899
Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2717
Dodatek aktywizacyjny
2698
Obowiązki bezrobotnych
2573
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2563
Bon na zasiedlenie
2514
Poradnictwo zawodowe
2452
Prawa bezrobotnych
2443
Prace interwencyjne
2386
Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia
2345
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2281
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2247
Zwrot kosztów przejazdu
2233
Ubezpiecznie zdrowotne
2220
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki
2206
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2173
Rejestracja przez Internet
2168
Pośrednictwo pracy krajowe
2167
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2133
Pożyczka szkoleniowa
2130
Przyznanie statusu bezrobotnego
2124
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2078
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1976
Utrata statusu bezrobotnego
1956
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1914
PFRON
1913
Prawa poszukujących pracy
1913
Obowiązki poszukujących pracy
1899
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1895
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1874
Informacje dla osób niepełnosprawnych
1861
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1850
Prace społecznie użyteczne
1831
Zwrot kosztów zakwaterowania
1824
Świadczenie aktywizacyjne
1817
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1795
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1772
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1764
Utrata statusu poszukującego pracy
1755
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1737
Bony szkoleniowe
1714
Bon zatrudnieniowy
1679
Roboty publiczne
1661
Wykaz instytucji szkoleniowych
1655
Koszty egzaminów i licencji
1609
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1362
Fundusz Pracy
1311
Usługi rynku pracy
1275
Przewodnik miejski
23

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
36148
Dokumenty do pobrania
10724
Pośrednictwo pracy krajowe
5642
Zgłoszenie oferty pracy
5418
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4604
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3839
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3388
Staże
3336
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3318
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3176
Bony stażowe
2963
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
2923
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (dot. obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
2824
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2484
Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia
2420
Prace interwencyjne
2407
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2301
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2295
Poradnictwo zawodowe
2035
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagrod oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2031
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2011
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1914
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1878
Wysokość świadczeń pieniężnych
1857
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1793
Roboty publiczne
1775
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1768
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1767
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1754
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1749
Prace społecznie użyteczne
1707
Bon zatrudnieniowy
1695
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1686
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1656
Zwolnienia grupowe
1654
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1601
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1584
Świadczenie aktywizacyjne
1505
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1165

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
45625
Ogłoszenia o zamówieniach
22033
Mapa dojazdu
6937
Ocena pracy Urzędu
6466
Archiwum przetargów
6463
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6379
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6277
Kierownictwo Urzędu Pracy
6074
Ocena strony internetowej
5621
Stopa bezrobocia
5176
Analizy i statystyki
5169
Programy
3651
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3558
Projekty EFS
3502
Sprawozdania z działalności
3284
Zielona Linia
3274
Programy i projekty zrealizowane
3264
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3145
Przydatne linki
3030
E-zapytanie
2828
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2801
Tłumacz języka migowego
2768
Elektroniczna skrzynka podawcza
2739
Programy
2665
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2639
Skład
2574
Statystyka lokalnego rynku pracy
2442
Programy i projekty realizowane
2402
Monitoring zawodów
2312
Partnerstwo
1603
Barometr zawodów
1181
Ochrona danych osobowych
306

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7211
Registration
2309

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6350
РЕГИСТРАЦИЯ
1974