PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/main/statystyka_strony.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
664071
Kalendarium wydarzeń
299343
Chmura tagów
76876
Mapa witryny
9567
Redakcja strony
4885
Galeria zdjęć
3929
Polityka prywatności
3712
Zastrzeżenia prawne
2743
Poleć znajomemu
2319

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
756942
Oferty pracy w kraju i za granicą - CBOP
11618
Oferty pracy na rynku lokalnym
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
723753
Staże
105318
Giełdy pracy
49110
Formy aktywizacji
42945
Szkolenia
40902
Prace interwencyjne
34250
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
19985
Targi pracy
12743
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
12291
Przygotowanie zawodowe dorosłych
9394
Prace społecznie użyteczne
8207
Roboty publiczne
6108
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
5688
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
4844
Galeria zdjęć
4067

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
13968
E-zgłoszenie oferty pracy
9421
Kreator CV
7376
E-formularze
5621
Zgłoś podjęcie pracy
4355
Rejestracja przez Internet
4015
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
3327
Newsletter
3295
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
3111
Złóż oświadczenie o dochodach
3008
E-zapytanie
2792
Publikacje
2711
Ankiety on-line
2582
Umawianie wizyt przez Internet
2519
Usługa doradcza
2439

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
40801
Zasiłek dla bezrobotnych
14529
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8196
Rejestracja bezrobotnych
7854
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
7398
Dokumenty do pobrania
7251
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5974
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5898
Staże
5138
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
4955
Rejestracja poszukujących pracy
4196
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4074
Rejestracja przez Internet
4056
Zlecanie działań aktywizacyjnych
3855
Praktyki absolwenckie
3696
Bony stażowe
3507
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3446
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3428
Wysokość świadczeń pieniężnych
3311
Inne informacje
3113
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3111
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3103
Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2919
Bon na zasiedlenie
2897
Dodatek aktywizacyjny
2884
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2775
Obowiązki bezrobotnych
2731
Poradnictwo zawodowe
2614
Prawa bezrobotnych
2593
Prace interwencyjne
2551
Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia
2516
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2431
Zwrot kosztów przejazdu
2412
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2389
Ubezpiecznie zdrowotne
2369
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki
2339
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2324
Rejestracja przez Internet
2321
Pośrednictwo pracy krajowe
2311
Pożyczka szkoleniowa
2290
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2288
Przyznanie statusu bezrobotnego
2279
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2225
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2166
PFRON
2102
Utrata statusu bezrobotnego
2101
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2063
Prawa poszukujących pracy
2048
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2035
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2034
Obowiązki poszukujących pracy
2028
Zwrot kosztów zakwaterowania
2005
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1994
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1980
Prace społecznie użyteczne
1964
Świadczenie aktywizacyjne
1958
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1934
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1910
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1901
Utrata statusu poszukującego pracy
1886
Bony szkoleniowe
1877
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1869
Bon zatrudnieniowy
1866
Roboty publiczne
1794
Wykaz instytucji szkoleniowych
1794
Koszty egzaminów i licencji
1766
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1488
Fundusz Pracy
1439
Usługi rynku pracy
1409
Przewodnik miejski
139

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
37742
Dokumenty do pobrania
11458
Pośrednictwo pracy krajowe
6094
Zgłoszenie oferty pracy
5846
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4921
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
4072
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3710
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3634
Staże
3583
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3474
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (dot. obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
3161
Bony stażowe
3155
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
2923
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2650
Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia
2646
Prace interwencyjne
2587
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2490
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2460
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagrod oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2217
Poradnictwo zawodowe
2212
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2159
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
2061
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2023
Wysokość świadczeń pieniężnych
2004
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1970
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1961
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1910
Roboty publiczne
1909
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1907
Bon zatrudnieniowy
1907
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1896
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1843
Prace społecznie użyteczne
1836
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1802
Zwolnienia grupowe
1797
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1753
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1720
Świadczenie aktywizacyjne
1647
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1313

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
47633
Ogłoszenia o zamówieniach
23990
Mapa dojazdu
7356
Ocena pracy Urzędu
6916
Archiwum przetargów
6644
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6575
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6452
Kierownictwo Urzędu Pracy
6369
Ocena strony internetowej
6041
Analizy i statystyki
5584
Stopa bezrobocia
5456
Programy
3896
Projekty EFS
3889
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3769
Sprawozdania z działalności
3543
Zielona Linia
3486
Programy i projekty zrealizowane
3455
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3354
Przydatne linki
3249
Wykresy statystyk - wersja graficzna
3039
E-zapytanie
2999
Tłumacz języka migowego
2964
Elektroniczna skrzynka podawcza
2958
Programy
2822
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2816
Skład
2751
Statystyka lokalnego rynku pracy
2625
Programy i projekty realizowane
2605
Monitoring zawodów
2470
Partnerstwo
1785
Barometr zawodów
1349
Ochrona danych osobowych
493

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7531
Registration
2448

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6681
РЕГИСТРАЦИЯ
2140