PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/main/statystyka_strony.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
693120
Kalendarium wydarzeń
337244
Chmura tagów
77525
Mapa witryny
10535
Redakcja strony
5522
Galeria zdjęć
4671
Polityka prywatności
4360
Zastrzeżenia prawne
3366
Poleć znajomemu
2701

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
773032
Oferty pracy w kraju i za granicą - CBOP
12499
Oferty pracy na rynku lokalnym
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
969264
Staże
122170
Giełdy pracy
61956
Szkolenia
47159
Formy aktywizacji
44779
Prace interwencyjne
41840
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
22469
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
14772
Targi pracy
14378
Przygotowanie zawodowe dorosłych
10710
Prace społecznie użyteczne
9430
Roboty publiczne
6716
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
6443
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
5422
Galeria zdjęć
4671

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
15039
E-zgłoszenie oferty pracy
10945
Kreator CV
8583
E-formularze
6354
Zgłoś podjęcie pracy
5165
Rejestracja przez Internet
4692
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
4093
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
3873
Newsletter
3828
Złóż oświadczenie o dochodach
3771
E-zapytanie
3363
Publikacje
3259
Usługa doradcza
3203
Ankiety on-line
3143
Umawianie wizyt przez Internet
3061

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
42570
Zasiłek dla bezrobotnych
15192
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8832
Rejestracja bezrobotnych
8628
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
8229
Dokumenty do pobrania
8104
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
6632
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6536
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
5808
Staże
5702
Rejestracja poszukujących pracy
4743
Rejestracja przez Internet
4673
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4609
Zlecanie działań aktywizacyjnych
4419
Praktyki absolwenckie
4274
Bony stażowe
4231
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3985
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3914
Wysokość świadczeń pieniężnych
3825
Inne informacje
3664
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3663
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3616
Bon na zasiedlenie
3546
Dodatek aktywizacyjny
3471
Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
3465
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
3401
Obowiązki bezrobotnych
3298
Poradnictwo zawodowe
3242
Prace interwencyjne
3137
Prawa bezrobotnych
3091
Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia
3081
Zwrot kosztów przejazdu
2982
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2966
Ubezpiecznie zdrowotne
2888
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2863
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki
2856
Rejestracja przez Internet
2844
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2839
Pożyczka szkoleniowa
2832
Pośrednictwo pracy krajowe
2809
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2798
Przyznanie statusu bezrobotnego
2783
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2777
PFRON
2756
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2707
Utrata statusu bezrobotnego
2619
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2606
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2523
Świadczenie aktywizacyjne
2506
Prawa poszukujących pracy
2504
Zwrot kosztów zakwaterowania
2494
Prace społecznie użyteczne
2488
Obowiązki poszukujących pracy
2486
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2481
Bon zatrudnieniowy
2452
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
2449
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
2423
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2400
Bony szkoleniowe
2396
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2377
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2339
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
2333
Utrata statusu poszukującego pracy
2305
Koszty egzaminów i licencji
2293
Roboty publiczne
2287
Wykaz instytucji szkoleniowych
2265
Jednorazowa refundacja składek ZUS
2017
Fundusz Pracy
1922
Usługi rynku pracy
1917
Przewodnik miejski
627

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
39690
Dokumenty do pobrania
12560
Pośrednictwo pracy krajowe
7021
Zgłoszenie oferty pracy
6801
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
5578
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
4581
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
4355
Pytania i odpowiedzi - FAQ
4321
Staże
4127
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4112
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (dot. obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
3833
Bony stażowe
3772
Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia
3195
Prace interwencyjne
3154
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3151
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2980
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
2923
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2915
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagrod oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2724
Poradnictwo zawodowe
2703
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2593
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
2518
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2508
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2499
Wysokość świadczeń pieniężnych
2476
Bon zatrudnieniowy
2472
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2430
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
2378
Roboty publiczne
2363
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2354
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
2339
Prace społecznie użyteczne
2295
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2289
Zwolnienia grupowe
2240
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2207
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
2171
Świadczenie aktywizacyjne
2137
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
2134
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1817

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
49871
Ogłoszenia o zamówieniach
25844
Ocena pracy Urzędu
8420
Mapa dojazdu
8053
Ocena strony internetowej
7481
Archiwum przetargów
7077
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6986
Kierownictwo Urzędu Pracy
6966
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6894
Analizy i statystyki
6302
Stopa bezrobocia
6107
Projekty EFS
4592
Programy
4463
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
4316
Sprawozdania z działalności
4147
Programy i projekty zrealizowane
4045
Zielona Linia
3976
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3868
Przydatne linki
3760
Wykresy statystyk - wersja graficzna
3529
E-zapytanie
3519
Tłumacz języka migowego
3483
Elektroniczna skrzynka podawcza
3471
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3391
Programy
3314
Skład
3227
Statystyka lokalnego rynku pracy
3172
Programy i projekty realizowane
3069
Monitoring zawodów
2935
Partnerstwo
2330
Barometr zawodów
1800
Ochrona danych osobowych
991

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
8377
Registration
2974

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7528
РЕГИСТРАЦИЯ
2760