PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/main/statystyka_strony.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
655381
Kalendarium wydarzeń
295597
Chmura tagów
76750
Mapa witryny
9361
Redakcja strony
4773
Galeria zdjęć
3752
Polityka prywatności
3582
Zastrzeżenia prawne
2625
Poleć znajomemu
2241

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
750459
Oferty pracy w kraju i za granicą - CBOP
11447
Oferty pracy na rynku lokalnym
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
701627
Staże
103108
Giełdy pracy
47692
Formy aktywizacji
42462
Szkolenia
40216
Prace interwencyjne
33086
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
19628
Targi pracy
12474
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
11936
Przygotowanie zawodowe dorosłych
9171
Prace społecznie użyteczne
8010
Roboty publiczne
5998
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
5539
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
4736
Galeria zdjęć
3968

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
13762
E-zgłoszenie oferty pracy
9134
Kreator CV
7208
E-formularze
5492
Zgłoś podjęcie pracy
4213
Rejestracja przez Internet
3935
Newsletter
3224
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
3212
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
3009
Złóż oświadczenie o dochodach
2908
E-zapytanie
2723
Publikacje
2636
Ankiety on-line
2504
Umawianie wizyt przez Internet
2439
Usługa doradcza
2351

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
40335
Zasiłek dla bezrobotnych
14437
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8088
Rejestracja bezrobotnych
7701
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
7288
Dokumenty do pobrania
7126
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5861
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5767
Staże
5045
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
4837
Rejestracja poszukujących pracy
4101
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
3987
Rejestracja przez Internet
3960
Zlecanie działań aktywizacyjnych
3766
Praktyki absolwenckie
3588
Bony stażowe
3410
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3355
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3351
Wysokość świadczeń pieniężnych
3241
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3026
Inne informacje
3026
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3018
Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2833
Dodatek aktywizacyjny
2796
Bon na zasiedlenie
2721
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2685
Obowiązki bezrobotnych
2651
Poradnictwo zawodowe
2539
Prawa bezrobotnych
2523
Prace interwencyjne
2475
Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia
2436
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2352
Zwrot kosztów przejazdu
2333
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2315
Ubezpiecznie zdrowotne
2297
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki
2270
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2252
Rejestracja przez Internet
2249
Pośrednictwo pracy krajowe
2242
Pożyczka szkoleniowa
2216
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2211
Przyznanie statusu bezrobotnego
2210
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2155
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2079
Utrata statusu bezrobotnego
2034
PFRON
2013
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1997
Prawa poszukujących pracy
1984
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1969
Obowiązki poszukujących pracy
1961
Informacje dla osób niepełnosprawnych
1949
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1930
Zwrot kosztów zakwaterowania
1923
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1916
Prace społecznie użyteczne
1899
Świadczenie aktywizacyjne
1887
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1867
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1844
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1832
Utrata statusu poszukującego pracy
1820
Bony szkoleniowe
1804
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1803
Bon zatrudnieniowy
1781
Roboty publiczne
1733
Wykaz instytucji szkoleniowych
1730
Koszty egzaminów i licencji
1693
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1426
Fundusz Pracy
1378
Usługi rynku pracy
1344
Przewodnik miejski
80

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
37175
Dokumenty do pobrania
11150
Pośrednictwo pracy krajowe
5923
Zgłoszenie oferty pracy
5684
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4793
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3972
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3569
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3513
Staże
3485
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3358
Bony stażowe
3075
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (dot. obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
3024
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
2923
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2564
Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia
2551
Prace interwencyjne
2497
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2401
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2380
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagrod oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2137
Poradnictwo zawodowe
2124
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2087
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1994
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1949
Wysokość świadczeń pieniężnych
1925
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1885
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1875
Roboty publiczne
1845
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1841
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1832
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1825
Bon zatrudnieniowy
1816
Prace społecznie użyteczne
1772
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1768
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1729
Zwolnienia grupowe
1727
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1684
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1659
Świadczenie aktywizacyjne
1579
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1237

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
47033
Ogłoszenia o zamówieniach
23229
Mapa dojazdu
7188
Ocena pracy Urzędu
6705
Archiwum przetargów
6578
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6506
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6384
Kierownictwo Urzędu Pracy
6257
Ocena strony internetowej
5840
Analizy i statystyki
5371
Stopa bezrobocia
5340
Programy
3795
Projekty EFS
3740
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3672
Sprawozdania z działalności
3444
Zielona Linia
3390
Programy i projekty zrealizowane
3372
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3260
Przydatne linki
3147
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2951
E-zapytanie
2918
Tłumacz języka migowego
2872
Elektroniczna skrzynka podawcza
2863
Programy
2752
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2735
Skład
2672
Statystyka lokalnego rynku pracy
2546
Programy i projekty realizowane
2515
Monitoring zawodów
2403
Partnerstwo
1712
Barometr zawodów
1274
Ochrona danych osobowych
411

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7397
Registration
2371

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6551
РЕГИСТРАЦИЯ
2062