PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/main/statystyka_strony.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
629673
Kalendarium wydarzeń
265912
Chmura tagów
76461
Mapa witryny
8856
Redakcja strony
4503
Galeria zdjęć
3529
Polityka prywatności
3388
Zastrzeżenia prawne
2460
Poleć znajomemu
2108

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
732663
Oferty pracy w kraju i za granicą - CBOP
11063
Oferty pracy na rynku lokalnym
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
641648
Staże
96617
Giełdy pracy
44272
Formy aktywizacji
41175
Szkolenia
38271
Prace interwencyjne
29901
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
18750
Targi pracy
11811
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
10909
Przygotowanie zawodowe dorosłych
8685
Prace społecznie użyteczne
7563
Roboty publiczne
5723
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
5197
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
4522
Galeria zdjęć
3738

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
13227
E-zgłoszenie oferty pracy
8569
Kreator CV
6777
E-formularze
5145
Zgłoś podjęcie pracy
3893
Rejestracja przez Internet
3749
Newsletter
3040
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
2973
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
2818
Złóż oświadczenie o dochodach
2709
E-zapytanie
2556
Publikacje
2464
Ankiety on-line
2357
Umawianie wizyt przez Internet
2285
Usługa doradcza
2187

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
39156
Zasiłek dla bezrobotnych
14163
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7809
Rejestracja bezrobotnych
7345
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
6928
Dokumenty do pobrania
6822
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5606
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5442
Staże
4814
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
4582
Rejestracja poszukujących pracy
3895
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
3805
Rejestracja przez Internet
3738
Zlecanie działań aktywizacyjnych
3575
Profile pomocy
3415
Praktyki absolwenckie
3345
Bony stażowe
3201
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3184
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3150
Wysokość świadczeń pieniężnych
3079
Inne informacje
2855
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2830
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2816
Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
2625
Dodatek aktywizacyjny
2622
Obowiązki bezrobotnych
2508
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2473
Prawa bezrobotnych
2389
Poradnictwo zawodowe
2386
Bon na zasiedlenie
2370
Prace interwencyjne
2305
Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia
2272
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2213
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2176
Zwrot kosztów przejazdu
2166
Ubezpiecznie zdrowotne
2164
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki
2156
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2121
Rejestracja przez Internet
2107
Pośrednictwo pracy krajowe
2102
Przyznanie statusu bezrobotnego
2069
Pożyczka szkoleniowa
2068
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2063
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2006
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1902
Utrata statusu bezrobotnego
1894
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1860
Prawa poszukujących pracy
1854
Obowiązki poszukujących pracy
1844
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1832
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1815
PFRON
1810
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1798
Informacje dla osób niepełnosprawnych
1782
Prace społecznie użyteczne
1782
Zwrot kosztów zakwaterowania
1754
Świadczenie aktywizacyjne
1752
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1738
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1719
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1702
Utrata statusu poszukującego pracy
1699
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1683
Bony szkoleniowe
1648
Bon zatrudnieniowy
1605
Roboty publiczne
1599
Wykaz instytucji szkoleniowych
1584
Koszty egzaminów i licencji
1551
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1297
Fundusz Pracy
1246
Usługi rynku pracy
1209

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
35508
Dokumenty do pobrania
10454
Pośrednictwo pracy krajowe
5413
Zgłoszenie oferty pracy
5283
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4446
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3747
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3271
Staże
3236
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3115
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3051
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
2923
Bony stażowe
2882
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (dot. obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
2645
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2399
Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia
2349
Prace interwencyjne
2337
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2225
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2215
Poradnictwo zawodowe
1965
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1941
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagrod oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
1940
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1851
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1815
Wysokość świadczeń pieniężnych
1792
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1718
Roboty publiczne
1707
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1706
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1700
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1697
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia
1677
Prace społecznie użyteczne
1645
Bon zatrudnieniowy
1629
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1621
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1602
Zwolnienia grupowe
1592
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1529
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1528
Świadczenie aktywizacyjne
1437
Jednorazowa refundacja składek ZUS
1102

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
44706
Ogłoszenia o zamówieniach
21376
Mapa dojazdu
6781
Archiwum przetargów
6275
Ocena pracy Urzędu
6232
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6182
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6089
Kierownictwo Urzędu Pracy
5923
Ocena strony internetowej
5440
Stopa bezrobocia
5047
Analizy i statystyki
5017
Programy
3489
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3465
Projekty EFS
3305
Zielona Linia
3173
Programy i projekty zrealizowane
3164
Sprawozdania z działalności
3140
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3038
Przydatne linki
2932
E-zapytanie
2736
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2691
Tłumacz języka migowego
2683
Elektroniczna skrzynka podawcza
2641
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2555
Programy
2545
Skład
2473
Statystyka lokalnego rynku pracy
2364
Programy i projekty realizowane
2293
Monitoring zawodów
2230
Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych
2116
Partnerstwo
1500
Barometr zawodów
1087
Ochrona danych osobowych
212

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7052
Registration
2215

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6198
РЕГИСТРАЦИЯ
1901