Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

K-T_11aljvmZtIkkx70o1QDzznaaUp0MJx2-OjW_eiCJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

epRy50YJapi1gYnSF9nxS7SishfIdEQGi7WhYTirUUOJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

rEFEdlnEm_qp5qWEh3JcrTg6q1nBj233ek7ybmBn1NKJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

9YaDVLfXeNUml9Sdv-RgznHluJ9eH3KZED6qlu-TGgWJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

Jednorazowa refundacja składek ZUS

Jednoraowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

 Jednorazowa refundacja składek może być organizowana u:

            pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
            jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

 

 Warunki refundacji:

 • Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
 •  Refundacja wypłacana jest w kwocie nieprzekraczającej 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 Obowiązek zwrotu refundacji:

            W przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń organizator jest zobowiązany
            do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej   pomocy
            od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc
 de minimis

 • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
  • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
 • W przypadku gdy o refundację składek występuje przedsiębrioca będący beneficjentem pomocy publicznej zastosowanie mają przepisy rozporządzeń:
 • 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014),

 

Podstawa prawna:
- art. 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014   poz. 846);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
   publicznej;
- Rozporządzenie 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108    Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w. 258   

 

Utworzono: 2015-12-11 10:37 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2809
 • TyxLXvKjD5d8kewiro9td_VtdkrzCsuGZR92Kq1zu5AmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • jQTDZwCoMdyY31y8YId4SZ1x_skyz1qNDUBTMJfudZsmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • wZQL_mZsvy27iztYYI7ZEz84Oo9yOZ7mPntqSGJd9UAmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • yUT6HO6IP84mbdgntdxhJcSDTyCeOi8jnCb06SXIuiAmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • jK8cSidkg3al0Kg0jaIT0BmqP_L5P87SJmyJ7CxsHWYmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • 6ouqmZ6OuOh5h-J-DJQYJGb8xCDVNPERrXsB4ZQ3vkkmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • 6kJApfcg-PPngB9pYIzR1Rez_hhCosFUmhOtZBWokZUmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • wKhq7VLW3GlMLzYE4nkOMwyMq3ELES9lPEgsgc3D8IsmV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • xlKaDD0HSKdB0BKakzhFfr7CdS1Hc3JA564vVxcED30mV85rI5gW1Xw3s0wJOnEBVfdyO3usC-ysOXyQ4gSmzA

 • 3XeZNuIYZuthx9wdypqPAVwnCBJJ_23_wbuLXiyHoa6JyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • akRKJcuNczLA9Pg34v6EM6PVQJujyOriwKGGr10CjQqJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • XiOdiOjs4_UVgTlCwDuvXev8pKMgltBYYjcEWGHVKm6JyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • UJChbgCNNptbmcWuTCp6H9XEVVwQy6ozi-l_u6TcMcaJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • LZ_3m3g_xJz9L4h1BY5dueYAMiziu9bgHZHu_0YNk56JyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • Ou7c7gnUgEidEdnhn7oRS_k9qt0TNxTxROxlvyTKc7GJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • oJ-g1i5elCtTyC_yo6ICOZ_boaPEfeVF9Yf6N1Yn1bmJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • mWads4wjNtwNoV-VEi5SU1SJ76cyA9DFijVAc3YtoiGJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • oCaxRZQzky3jSmntSeGrJWA5_dwvymSBgOaDZd4VqpCJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • Z6UXtypd6SLErAVx3xg49m178LCuiGxMm1Qv4kDf7aaJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

 • e0L8XXV64u1Mcm2ME2jQPBIVjq63k0DlpDNJY3Ow2OiJyxV-h6JT4A1ujz5XdgmAmYPN1Y-Kz_t2lcUx7P2a9Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl