PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla Pracodawców [ 11 ]
ikona PDF 1_wniosek _KFS_2020.pdf 17-01-20 14:56 381.37KB pobierz
ikona DOC 1_wniosek _KFS_2020.doc 17-01-20 14:56 106.5KB pobierz
ikona PDF zał. 1_KFS_oświadczenie.pdf 17-01-20 14:55 277.45KB pobierz
ikona PDF zał. 3_KFS - uzasadnienie wyboru.pdf 17-01-20 14:48 189.75KB pobierz
ikona DOCX zał. 3_KFS - uzasadnienie wyboru.docx 17-01-20 14:47 23.6KB pobierz
ikona PDF zał. 2_KFS - program kształcenia.pdf 17-01-20 14:47 134.26KB pobierz
ikona DOCX zał. 2_KFS - program kształcenia.docx 17-01-20 14:46 19.7KB pobierz
ikona PDF barometr zawodów_2020_deficyt.pdf 17-01-20 12:05 128.99KB pobierz
ikona PDF karta oceny_KFS_2020.pdf 17-01-20 11:50 171.32KB pobierz
ikona PDF Zasady KFS 2020.pdf 17-01-20 11:50 207.67KB pobierz
ikona XLS formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 25-01-19 14:23 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 5 ]
ikona DOC wniosek o refundację - PO WER 22-01-19 09:30 314KB pobierz
ikona PDF Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 18-09-19 12:17 775.62KB pobierz
ikona DOC Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 18-09-19 12:17 332KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC wniosek o refundację 22-01-19 09:29 39.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bony stażowe [ 11 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę premii w związku z zatrudnieniem stażysty 21-01-19 13:02 41.5KB pobierz
ikona DOC Złącznik do wniosku realizowanego w ramach bonu stażowego 21-01-19 13:03 59KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 21-01-19 13:03 246.69KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia [ 4 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 40.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:24 336KB pobierz
ikona PDF wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:22 409.93KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom [ 14 ]
ikona DOC Oświadczenie o miejscu zamieszkania - dla osób fizycznych 26-04-19 10:37 32.5KB pobierz
ikona DOC wzór informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca 28-09-18 13:05 33.5KB pobierz
ikona DOC wzór pełnomocnictwa 28-09-18 13:05 31KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 21-11-19 12:37 102KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 21-11-19 12:37 332.43KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie agencji pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 21-11-19 12:37 103.5KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie agencji pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 21-11-19 12:38 338.42KB pobierz
ikona DOC oświadczenie o niekaralności pracodawcy (załącznik nr 1) 29-12-17 12:18 101KB pobierz
ikona PDF oświadczenie o niekaralności pracodawcy (załącznik nr 1) 29-12-17 12:18 208.8KB pobierz
ikona DOC oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wraz z pouczeniem (załącznik nr 2) 29-12-17 12:19 28KB pobierz
ikona PDF oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wraz z pouczeniem (załącznik nr 2) 29-12-17 12:19 358.93KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 29-12-17 12:20 854.16KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 22-03-19 11:39 256.45KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku (...) ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 29-12-17 12:27 98.61KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Praca sezonowa cudzoziemców [ 10 ]
ikona DOC Informacja pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca 30-04-19 14:20 79.5KB pobierz
ikona DOC Wniosek praca sezonowa 30-04-19 14:14 138KB pobierz
ikona DOC Wniosek praca sezonowa agencja pracy 30-04-19 14:13 149KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przedłużenie dla pozostałych 30-04-19 14:13 127KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przedłużenie dla agencji 30-04-19 14:13 134.5KB pobierz
ikona DOC Rekomendowany wzór pełnomocnictwa 30-04-19 14:13 39.5KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie o karalności praca sezonowa 30-04-19 14:12 96.5KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 29-12-17 11:53 854.16KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 29-12-17 12:28 298.95KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową ... 29-12-17 12:29 98.61KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - PO WER 22-01-19 09:32 320.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o organizację prac interwencyjnych 07-01-20 10:57 340KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji prac interwencyjnych 30-12-19 08:30 779.35KB pobierz
ikona PDF wniosek o organizację prac interwencyjnych 07-01-20 10:57 779.6KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 43.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - RPO WSL 22-01-19 09:31 778KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja doposażenia stanowiska pracy [ 3 ]
ikona DOC Wniosek o refundację wyposażenia stanowiska pracy 31-12-19 09:44 137.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia [ 3 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-06-16 08:56 40KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy w życiu 30-03-18 08:41 326KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 1 ]
ikona PDF Regulamin organizacji robót publicznych 18-12-14 11:30 54.88KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 10 ]
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
ikona PDF Zasady oceny wniosków stażowych 02-10-19 14:46 366.77KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona DOC Prośba o przedłużenie stażu 06-05-13 12:02 27KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE [ 2 ]
ikona PDF Ulotka dla pracodawców 29-12-17 12:47 312.97KB pobierz
ikona PDF Ulotka dla cudzoziemców 29-12-17 12:35 773.77KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie niepełnosprawnych [ 6 ]
ikona DOC Załącznik Nr 1 do Wniosku na doposażenie.doc 07-01-20 12:52 68.5KB pobierz
ikona PDF Wn-W wniosek na dosposażenie PFRON.pdf 07-01-20 12:51 94.61KB pobierz
ikona PDF Wniosek na dotację PFRON.pdf 07-01-20 12:50 471.04KB pobierz
ikona DOC Wniosek na staż PFRON.doc 07-01-20 12:50 345KB pobierz
ikona PDF regulamin_pfron_wyposazenie_zory.pdf 07-01-20 12:49 275.3KB pobierz
ikona PDF regulamin_pfron_dotacja_zory.pdf 07-01-20 12:48 720.94KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 2 ]
ikona DOC Oświadczenie w przypadku gdy oferta zgłaszana jest w celu uzyskania informacji starosty 08-01-18 09:14 26KB pobierz
ikona DOC druk krajowej oferty pracy 13-09-19 12:06 278KB pobierz