PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/poradnictwo_zawodowe_i_informacja_zawodowa.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy lub we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

Doradcy zawodowi, m.in.:

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 

Poradnictwo zawodowe dla pracodawcy

Poradnictwo zawodowe udzielane pracodawcom przez powiatowy urząd pracy polega na udzielaniu pomocy:

  1. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Powyższa usługa jest świadczona pracodawcy przez pomoc w:

  1. doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej

Pracodawca zainteresowany pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego składa wniosek do powiatowego urzędu pracy. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.pup.zory.pl; zakładka: Pliki do pobrania).

Ważniejsze linki:

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 wraz z późn. zmianami)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Grześkiewicz doradca zawodowy  32 4342790 w.252