PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/refundacja_skladki_ZUS_za_bezrobotnych_do_30_roku_zycia.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia

Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach wniosków są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI oraz FORMY AKTYWNE.

Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

Wniosek o refundację może złożyć:

O sposobie rozpatrzenia wniosku (do pobrania na końcu strony) pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Warunki refundacji:

Obowiązek utrzymania stanowiska:

Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

 

Podstawa prawna:
- art. 60 c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

 

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

 

 

 Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia [ 3 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-06-16 08:56 40KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy w życiu 30-03-18 08:41 326KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz