PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/zgloszenie_oferty_pracy.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Zgłoszenie oferty pracy

Jak złożyć krajową ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

Zgłoszona przez pracodawcę oferta jest przekazana do realizacji pośrednikowi pracy, który wzywa do siebie osoby najlepiej pasujące/odpowiadające Państwa ofercie zatrudnienia i informuje je o danym stanowisku.

Krajowa oferta pracy zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

Zgłoszenie krajowej oferty pracy musi zawierać:

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Monika Świątoniowska-Czakon  pośrednik pracy  32-4342790 w.261