PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/analizy_i_statystyki.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Analizy i statystyki

W tym dziale witryny Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach mogą się Państwo zapoznać z szeregiem danych statystycznych dotyczących pracy i bezrobocia w naszym regionie.

Poniżej umieszczamy tabele prezentujące dane w sposób uproszczony. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z danymi szczegółowymi, to prosimy pobrać odpowiednie pliki dostępne w statystyce lokalnego rynku pracy.

Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 31.052020 r.
Obszar: Ogółem: W tym kobiety:

Miasto Żory

1011 601