PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/ankieta_praca_urzedu.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Ocena pracy Urzędu

Wyraź swoją opinię o bieżącej pracy naszego Urzędu.

Jeżeli oprócz podstawowej oceny ankietowej macie Państwo konstruktywne uwagi dotyczące pracy PUP Żory możecie zgłosić się osobiście do dyrekcji lub kierowników wydziałów lub też skorzystać z formularza e-zapytanie.