PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/archiwum_przetargow_szczegoly/32.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum przetargów

Zamówienie publiczne

Temat Zawartość
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2008-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania...
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr zamówienia: OR-2501-5/EFS/WŚ/08
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach, w ramach projektu „Człowiek – czyn – sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6. 1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia specjalistycznego - 80421000-1 „Sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera, zasady realizacji GHP/GMP (minimum sanitarne), książeczka dla celów sanitarno – epidemiologicznych” - dla 10 osób
Nr CPV: 80421000-1
SIWZ: Treść SIWZ wraz z załącznikami
SIWZ
Zapytania i odpowiedzi:
Zebrania i terminy:
Protesty do specyfikacji:
Rozstrzygnięcia protestów:
Modyfikacje specyfikacji:
Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Temat Zawartość
Informacje o wyborze oferty: W dniu 7 maja dokonano wyboru...
Informacje o wyborze oferty
Protesty:
Rozstrzygnięcia protestów:
Ogłoszenie o podpisaniu umowy: