PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/archiwum_przetargow_szczegoly/37.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum przetargów

Zamówienie publiczne

Temat Zawartość
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2008-07-23
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu ...
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr zamówienia: OR-2501-11/EFS/WŚ/08
Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia specjalistycznego - 80421000-1 Nazwa szkolenia: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i uprawnieniami na wymianę butli gazowych” - dla 10 osób
Nr CPV: 80421000-1
SIWZ: SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu
SIWZ
Zapytania i odpowiedzi:
Zebrania i terminy:
Protesty do specyfikacji:
Rozstrzygnięcia protestów:
Modyfikacje specyfikacji:
Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Temat Zawartość
Informacje o wyborze oferty: W dniu 05.08.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacje o wyborze oferty
Protesty:
Rozstrzygnięcia protestów:
Ogłoszenie o podpisaniu umowy: