PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/archiwum_przetargow_szczegoly/39.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum przetargów

Zamówienie publiczne

Temat Zawartość
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2008-07-24
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu ...
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr zamówienia: OR-2501-13/EFS/WŚ/08
Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia zawodowego - 80423000-5 Nazwa szkolenia: „Kasjer handlowy – obsługa kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera, zasady realizacji GHP/GMP (minimum sanitarne), książeczka dla celów sanitarno – epidemiologicznych” - dla 10 osób
Nr CPV: 80423000-5
SIWZ: SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu
SIWZ
Zapytania i odpowiedzi:
Zebrania i terminy:
Protesty do specyfikacji:
Rozstrzygnięcia protestów:
Modyfikacje specyfikacji:
Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Temat Zawartość
Informacje o wyborze oferty: W dniu 06.08.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacje o wyborze oferty
Protesty:
Rozstrzygnięcia protestów:
Ogłoszenie o podpisaniu umowy: