PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/archiwum_przetargow_szczegoly/45.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum przetargów

Zamówienie publiczne

Temat Zawartość
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2009-08-06
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu ...
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr zamówienia: OR-2501-13/EFS/WŚ/09
Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia zawodowego „Bukieciarz – kasjer handlowy” – dla 10 osób
Nr CPV: 80530000-8
SIWZ: SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu
SIWZ
Zapytania i odpowiedzi:
Zebrania i terminy:
Protesty do specyfikacji:
Rozstrzygnięcia protestów:
Modyfikacje specyfikacji:
Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Temat Zawartość
Informacje o wyborze oferty: W dniu 20.08.2009 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacje o wyborze oferty
Protesty:
Rozstrzygnięcia protestów:
Ogłoszenie o podpisaniu umowy: W dniu 01.09.2009 r. podpisano umowę na realizację zamówienia usługi szkolenia "Bukieciarz -kasjer handlowy – dla 10 osób