PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/archiwum_przetargow_szczegoly/52.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum przetargów

Zamówienie publiczne

Temat Zawartość
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2010-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania...
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr zamówienia: OR-2501-5/EFS/WŚ/2010
Przedmiot zamówienia: Szkolenie osób bezrobotnych współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Człowiek - Czyn - Sukces- Poddziałanie 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr CPV: 80510000-2
SIWZ: SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu
SIWZ
Zapytania i odpowiedzi: pytania z dnia 25.06.2010
Zebrania i terminy:
Protesty do specyfikacji:
Rozstrzygnięcia protestów:
Modyfikacje specyfikacji:
Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Temat Zawartość
Informacje o wyborze oferty: W dniu 06.07.2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacje o wyborze oferty
Protesty:
Rozstrzygnięcia protestów:
Ogłoszenie o podpisaniu umowy: