PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/archiwum_przetargow_szczegoly/59.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum przetargów

Zamówienie publiczne

Temat Zawartość
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2012-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr zamówienia: OR-5201-2/EFS/WŚ/2012
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są szkolenia osób bezrobotnych współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu .„Człowiek - czyn - sukces”- Poddziałanie 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr CPV: 80530000-8
SIWZ: Wraz z załącznikami w załączeniu
SIWZ
Zapytania i odpowiedzi:
Zebrania i terminy:
Protesty do specyfikacji:
Rozstrzygnięcia protestów:
Modyfikacje specyfikacji:
Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Temat Zawartość
Informacje o wyborze oferty: W dniu 11.05.2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacje o wyborze oferty
Protesty:
Rozstrzygnięcia protestów:
Ogłoszenie o podpisaniu umowy: