PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/kierownictwo_urzedu_pracy.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Kierownictwo Urzędu Pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH

Irena Ficek
telefon: 32 434 27 90 wew. 201
e-mail:

Z-ca DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH

Małgorzata Celebańska
telefon: 32 434 27 90 wew. 202
e-mail:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marcisz
telefon: 32 434 27 90 wew. 273
e-mail:

KIEROWNIK REFERATU DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH

Mariola Brzoza
telefon:32 434 27 90 wew. 265
e-mail:

KIEROWNIK REFERATU DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Anna Sztwiertnia
telefon:32 434 27 90 wew. 251
e-mail: