PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/kontakt.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach - budynek urzędu, wejście.Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

NIP: 651-15-03-403
REGON: 276712057

Telefon: 32 434 27 90
Telefon: 32 434 20 04
Telefon: 32 434 72 77
Fax: 32 434 72 77  wew. 264
e-mail:

Godziny pracy Urzędu:

 


Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Żory udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Powiatowego Urządu Pracy w Żorach jest dostępna na platformie ePUAP.

Nazwa skrzynki: /PUP_Zory/SkrytkaESP