Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nz0byZqJuKi8bkaX8PpVoydLAc744ZEX7gSGKPFRzhI

quyrnA60-kA3OKlOLak80D-egADKSg6ej5Y4IYKinNE

-sIT4Q6-ytc9SikRSCCGN6pl7M8jAq_gdI914daHDVk

3Iv39S5Q-iCoYs4AtiFygTRNosILKl4pxdGo5a9X03s

Partnerstwo


 


"Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość"Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Tytuł projektu: Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość
Nr wniosku: WND-POWR.04.02.00-00-0306/15/15
Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017
Wartość projektu: 659 538,27 PLN

 

Wartość dofinansowania z UE: 621 878,63 PLN

Obszar realizacji projektu:
 • powiat M. Jastrzębie-Zdrój
 • powiat M. Rybnik
 • powiat M. Żory
 • powiat pszczyński
 • powiat raciborski
 • powiat rybnicki
 • powiat wodzisławski.

Członkowie Partnerstwa:
Beneficjent/Lider Partnerstwa:
Żorska Izba Gospodarcza
Al. Wojska Polskiego 4
44-240 Żory
Osoba do kontaku: Aneta Bagińska
 
Partner:
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
ul. Osińska 48
44-240 Żory
Osoba do kontaktu: Natalia Figiel
 
Partnerzy ponadnarodowi:
Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS
Via Spalto San Marco 37/bis
25121 Brescia, Włochy
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz
04435 Schkeuditz, Niemcy
 
Opis projektu:
Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób (14K,6M) w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 7 powiatów województwa śląskiego w okresie 01.03.2016-31.07.2017
Cele bezpośrednie (szczegółowe):
 • Nabycie, podniesienie lub zaktualizowanie kwalifikacji i umiejętności przez uczestników projektu w ramach szkoleń.
 • Nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w ramach staży/praktyk zawodowych.
 • Wzrost kompetencji kluczowych (język obcy, IT, kompetencje społeczne, umiejętność uczenia się) u  uczestników projektu.
 • Wzrost kompetencji miękkich (komunikatywność, współpraca w grupie, motywacja, samodzielność, samoocena, pewność siebie) u uczestników projektu.
 • Nabycie umiejętności dot. funkcjonowania i poszukiwania pracy na rynku pracy u uczestników projektu w ramach działań aktywizujących.
 • Wzajemne uczenie się oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami ponadnarodowym w trakcie realizacji działań projektowych.

Uczestnicy projektu:
1. osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat;
2. osoby należące do grupy NEET, tj. spełniające łącznie następujące warunki:
 • niepracujące;
 • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym);
 • nieszkolące się [1](nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
Dodatkowo co najmniej 50% uczestników projektu to osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP

Preferowane kierunki staży w ramach mobilności ponadnarodowej:
 • turystyka / hotelarstwo / rozrywka / kultura
 • gastronomia
 • ogrodnictwo / florystyka
 • opieka nad osobami starszymi
 • branża elektromaszynowa/maszynowa
 
Etapy rekrutacji:
1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronach internetowych organizatorów, w biurach organizatorów i członków sieci współpracy).
2. Testy psychologiczne, predyspozycji i językowe.
3. Indywidualne rozmowy i ocena psychologiczna.
 
Etapy wsparcia oferowanego uczestnikom projektu:
I Przygotowanie uczestników do mobilności:
1. Przygotowanie psychologiczne
a) warsztaty integracyjne
b) warsztaty z doskonalenia kompetencji miękkich
c) wsparcie psychologiczno-doradcze
2. Kurs językowy
3. Szkolenie międzykulturowe
4. Szkolenia zawodowe (w miarę potrzeby)
5. Spotkania organizacyjne
6. Telekonferencja  przedstawiciela partnera ponadnarodowego z uczestnikami projektu
7. Szkolenie z przepisów bhp
II Pobyt uczestników za granicą:
1. W trakcie pobytu za granicą kontynuowane będą działania mające na celu utrwalenie kompetencji nabytych w fazie przygotowawczej tj.:
a) kontynuacja szkolenia językowego
b) wydarzenia kulturowe / wycieczki
c) kształtowanie kompetencji miękkich
d) realizacja wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej
e) wsparcie psychologiczno-emocjonalne prowadzone przez mentora lub terapeutę (spotkania indywidualne w zależności od potrzeb uczestników)
2. Staż zawodowy
III Działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju:
1. Coaching
2. Kurs komputerowy
3. Warsztaty aktywizujące
4. Doradztwo i pośrednictwo
 
W efekcie ukończenia działań projektowych uczestniczy otrzymają stosowne zaświadczenia / certyfikaty.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 


 „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” .


Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie został zauważony przez Komisję Europejską i w odpowiedzi na to zjawisko podjęto działania mające na celu wsparcie ludzi młodych w podejmowaniu zatrudnienia. W naszym kraju działaniem takim jest konkurs ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Projekt „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” powstał w odpowiedzi na ww. konkurs.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności działań instytucji rynku pracy (IRP) skierowanych do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim poprzez wykorzystanie zestawu rekomendacji wypracowanego przez powołane w tym celu partnerstwo i przekazanego do IRP do końca 2016r.

SKŁAD PARTNERSTWA

Do Partnerstwa utworzonego w ramach Projektu przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przystąpili:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śl.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

 

Śląska Wojewódzka Komenda OHP

 

 

Personalne Doradztwo Biznesowe Małgorzata Jędrzejewska

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

Zakład Aktywności Zawodowej Bytom

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

 

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o.

 

Centrum Konferencji i Rekreacji Orle Gniazdo sp. z o.o.

 

Śląska Izba Budownictwa


 
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Monika Wołoszczak  specjalista ds. programów  32 4342004 w.266  
 
 
Utworzono: 2016-03-22 12:04 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 09:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3266
 • aycLOiWO5j2t2XJcRfDDatA2PK4CMloUD99SfkCYSC0

 • IYZ1moRf-C-uiI6ZEyzfph1BIqlKk4fKeQGBy2RbEBU

 • 6bF2jvYLlVtm3MXWy_Pa6bIuZOI8byg55lQb8XkWPEw

 • _0LrtQ5oh_8zjE47mzByvqLfCVOICqYxYCD0eaoCGPI

 • -FU8JckH80G0P8QTm1Ttxi9-BbTC2m6HdIKZgDOgJB8

 • cEbNdIwtgzcER3DvIOE9wWEtVD-DSOqDNox3K9xRoJw

 • kOWigEXJyFFBHiD4ME68hSz_kDeGpgX5jPBUK3EI6Mo

 • A2FjGrh3JmaIFK6j8yVU1sHpgqBgGRdrXvI1gr6cdUQ

 • XNsGHD2euaK7PT6-eD6tj9YalvoFrwL90-QdAvVzEoc

 • Dk8FFyLION_n1QOWpBZWUKsCHha3LgGLLbpMQjvWI_U

 • XTGySAQ9Q7jr14as3552lRb-SMf1Y9OooIWD0oktKPI

 • 7tr0odQvRHybshjsUI1XkNwSRx3aqOnol0wO4a8pl-A

 • f08Da6a14HnwNWZPW22lyadR0llKQTLhtbLErhsKGMY

 • 7eMnIuFB6brl0-EpPWNDFJ6zODI3m4a_i1kZRQEGQq4

 • 6H-Cdq6IAtXr7CK-n4eGn15y-joCSJJ5nzVfNjMjElI

 • YMX3A9_Sv8w8MycSXw2eJyu62PpAXCl68i8jcI6THmE

 • RhuA-obWIX6rHdZJhEUlBHiV-xu9z1GL042-W20FFWM

 • kcqyxtwnU7_G81sWYPKzaVodaBrVDUk-YMHHYn0aOjk

 • L9IeiyqBlXRLsSJywlOxu47vKdCL58D_scz4RiH8GQs

 • u-PQLlZikz47k2beNt_wxDS_jfC9XIoNeGQ4T-6k6xM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl