PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/powiatowa_rada_zatrudnienia.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród działających na terenie powiatu:

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żorach w kadencji 2009 - 2013


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 630) w sprawie rad rynku pracy.