Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb
Strona główna » Urząd Pracy » Programy » Programy i projekty zrealizowane

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

bR4OLqQE-rYs_4T9X_Jby9HLxOiMwFS8pd3cj95cdOJgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

vW6JAnpGYrflFbNxn6KraopZ-Cb4hpup-xjef_X2I1FgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

KZ-2UpiMvUwnpUe4GzUvTz6OQrHu-9WZzs-bSyvtjBRgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

HfU15I7GDAaxWi7ZG0-WtT-oUMKYqsXXXVxGhb6Ju5BgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

Programy i projekty zrealizowane

W tej części witryny są opisane zrealizowane programy i projekty

Programy i projekty 2006-2007:

W 2006 r. zrealizowano następujące Programy z Funduszu Pracy:

 •  "Pierwszy biznes"- program wspierający przedsiębiorczość wśród młodzieży.
 • "Postaw na nowe miejsca pracy" - program aktywizujący bezrobotnych, w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów rynku pracy.
 • "Szansa na sukces"- program promujący samozatrudnienie i wspierający tworzenie nowych miejsc pracy.

W 2007 r. zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • "Postawmy na przedsiębiorczość"- program wspierający przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy.
 • "Praca dla młodych - dobry start" - program wspierający przedsiębiorczość wśród młodych osób.
 • "Inwestycja w człowieka" - program wspierający przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy.

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w latach 2006-2007:

 • „Młode wilki” –projekt realizowany w ramach SPO RZL, działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży; schemat a). Głównym celem projektu było udzielenie pełnego wsparcia młodzieży poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz jednoczesne wspieranie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy i upowszechnienie informacji o nim. W tym celu wykorzystano następujące rodzaje wsparcia: 1) staże 2) szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy tj. ”profesjonalny sprzedawca”, ”spawanie różnymi technikami”, ”obsługa sekretariatu z podstawą kadr i płac”, „magazynier + wózki widłowe” 3) poradnictwo zawodowe, które wyposażyło młodych ludzi w umiejętność poruszania się po rynku pracy 4) pośrednictwo pracy. Projekt był skierowany do bezrobotnej młodzieży w wieku poniżej 25 roku życia. zarejestrowanej do 24 miesięcy (w tym absolwenci). Pośrednim celem będzie promowanie zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie w nim form prozatrudnieniowych. Projekt  objął swoim zasięgiem 130 osób. 100 osób skierowano na staże zawodowe ( w tym 10 osób po szkoleniu) a 40 osób na szkolenia.
  Środki zaangażowane w realizacje projektu - 500 632,40 PLN.
 • „Czas na zmiany”- projekt realizowany w ramach SPO RZL, działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia; schemat a). Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej. W tym celu wykorzystano następujące formy wsparcia: 1) przygotowania zawodowe, umożliwiające wejście na rynek pracy 2) szkolenia zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne, mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy tj. „spawanie różnymi technikami”, „obsługa sekretariatu z podstawą kadr i płac” , „uprawnienia SEP”, „kasy fiskalne” 3) usługi poradnictwa zawodowego mające na celu przygotowanie osób do poruszania się po rynku pracy 4) pośrednictwo pracy pomagające dostosować kwalifikacje bezrobotnych do wymagań pracodawców. Projekt objął swoim zasięgiem 70 osób pozostających w rejestrze do 12 miesięcy (20 sób) i od 12-24 miesięcy (50 osób), w okresie ostatnich dwóch lat. 50 osób skierowano na przygotowanie zawodowe ( w tym 10 po szkoleniach). 30 osób ukończyło szkolenia. Wszystkie osoby  objęto pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.
  Środki zaangażowane w realizację projektu - 247 528,68 PLN.

16 marca b.r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Przemysław Koperski podpisał umowy zwiększające dofinansowanie projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa kwota na realizację projektów „Młode wilki” i „Czas na zmiany” to 365 765,54 PLN.

W ramach projektu „Młode wilki” wzięły udział 242 osoby w wieku poniżej 25 roku życia. Osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży. Środki przeznaczone na projekt to 739 259,8 PLN. Wykorzystano 99,8 % środków z EFS.

W projekcie pn. „Czas na zmiany” uczestniczyło 191 osób pozostających w rejestrze do 12 miesięcy i od 12-24 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat. Wartość projektu to 508 708 PLN. Wykorzystano 99,9% środków z EFS.

 

Programy i projekty 2008:

W 2008 r. zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • Program 45/50 PLUS - pozyskana kwota - 54,00 tys. zł. Program zakładał wsparcie dla 12 osób bezrobotnych pow. 45 r. ż . z uwzględnieniem osób w szczególności po 50 r. ż. Osoby objęto szkoleniami m.in. p.n. „Kurs komputerowy ze znajomością fakturowania”, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 12 osób skorzystało z przygotowania zawodowego zorganizowanego w żorskich firmach.
 • Program „Na dobry początek”- pozyskana kwota  – 490,00 tys. zł. Program zakładał wsparcie początkujących przedsiębiorców oraz bezrobotnych należących do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Udzielono 13 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zrefundowano 22 nowych stanowisk pracy, zorganizowano 15 staży dla osób do 25 roku życia oraz 10 przygotowań zawodowych w miejscu pracy.
 • Program „Inwestycja w przedsiębiorczość” - pozyskana kwota - 188,30 tys. zł.  Dla 4 osób przedsiębiorczych przewidziano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w celu promowania przedsiębiorczości. Dla 11 przedsiębiorców chcących utworzyć nowe stanowiska pracy przewidziano refundację kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na ww. stanowiskach.
 • „SZANSA”. Założono refundację kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na wyposażonych stanowiskach pracy. Zrefundowano 7 nowych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Kwota przyznana 112,00 tys. zł

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w roku 2008:

 •  „Adres: Europejski Urząd Pracy” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Żorach poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dzięki zatrudnieniu nowych osób na kluczowych stanowiskach pracy. Kwota pozyskana - 162 235 PLN
 • „Człowiek-czyn-sukces” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy. W ramach projektu  zaoferowano 7 rodzajów pomocy: pośrednictwo pracy, indywidualne plany działań, poradnictwo zawodowe, staże, przygotowania zawodowe, szkolenia, dotacje dla osób bezrobotnych. Dzięki dokonanej diagnozie oraz określeniu indywidualnych planów działań dla uczestników projektu, zaproponowano poszczególnym osobom odpowiednie formy aktywizacji, oferty pracy oraz pomoc w wyborze pracodawcy - bezrobotni byli objęci kompleksową pomocą. Odpowiednie doradztwo, efektywne pośrednictwo i dopasowana do predyspozycji osobowych oferta aktywizacji zagwarantowała skuteczność w przeciwdziałaniu bezrobociu.
  Kwota pozyskana wynosiła 1 303 800 zł

 

Programy i projekty 2009:

W 2009 r. zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • Wejście na rynek pracy - założono pomoc dla 16 osób.
  W ramach programu założono szkolenie "ABC przedsiębiorczości" dla 10 osób, 10 jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej i sfinansowanie 6 nowych stanowisk pracy. Przyznana kwota to 265,00 tys. zł.
 • Prawo do pracy - pomoc dla osób do 30 roku życia.
  W ramach programu założono staże i szkolenia.  Przyznana kwota 182,70 tys. zł.
 • Złoty wiek - pomoc dla osób po 45 roku życia. W ramach programu zaożono szkolenia i staże. Przyznana kwota 70,90 tys. zł.
 • Kreatywni mogą więcej - pomoc dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Przyznana kwota 170,00 tys. zł.
 • Własna firma - założono wsparcie dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Koszt 185,00 tys. zł.
 • Nowe horyzonty - założono szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposazenia stanowiska pracy. Koszt 567,30 tys. zł.

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w roku 2009:

 • "Adres:Europejski Urząd Pracy" - kontynuacja projektu z 2008 roku
 • "Człowiek-czyn-sukces" - drugi rok realizacji projektu systemowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 404 200,00 PLN. Wsparciem objęto 253 osoby bezrobotne.
  Oferowane formy wsparcia:
  - pośrednictwo pracy
  - poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD
  - staż
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  - szkolenia

 

Programy i projekty 2010 :

W 2010 r. zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • 45/50 plus - program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku pow. 45 roku życia. Programem objęto konkretne osoby wybrane przez doradców zawodowych, pośredników pracy oraz lidera klubu pracy. Zastosowano formy wsparcia dostosowane do potrzeb osób, które należą do grupy w szczególnej sytuacji zawodowej na rynku pracy i niskiej mobilności zawodowej : poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe. Koszt 48,40 zł
 • Program dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Żorach poprzez kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Kwota otrzymana 531,00 tys. zł.
 • Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Cel - zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 55 osób do 25 roku życia, w tym szczegónie kobiet oraz osób bez doświadczenia zawodowego, kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia średniego zarejestrowanych w PUP Żory. Kwota otrzymana 243,80 tys. zł.

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w roku 2010:

 • "Adres: Europejski Urząd Pracy II" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Żorach poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dzięki zatrudnieniu osób na kluczowych stanowiskach pracy.
  Kwota pozyskana wyniosła 224 432,00 PLN
  Termin trwania projektu 04.01.2010-03.01.2012
 • "Człowiek-czyn-sukces” - trzeci rok realizacji projektu systemowego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 524 350,00 PLN. Planuje się objąć wsparciem 219 osób bezrobotnych.
  Oferowane formy wsparcia:
  - pośrednictwo pracy
  - poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD
  - staż
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  - szkolenia

 

Programy i projekty 2011 :

W 2011 r. - środki finansowe z Funduszu Pracy skierowano do regionów w szczególnej sytuacji

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w roku 2011:

 •  "Adres: Europejski Urząd Pracy II" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Żorach poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dzięki zatrudnieniu osób na kluczowych stanowiskach pracy.
  Kwota pozyskana wynosi 224 432,00 PLN.
  Termin trwania projektu 04.01.2010-03.01.2012
 • "Człowiek-czyn-sukces” - czwarty rok realizacji projektu systemowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 619 900,00 PLN. Wsparciem objeto 125 osób bezrobotnych.
  Oferowane formy wsparcia:
  - pośrednictwo pracy
  - poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD
  - staż
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  - szkolenia

 

Programy i projekty  2012 :

W 2012 r. zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Żorach pozyskał środki na realizację programu specjalnego "Gotowi na wszystko" w konkursie ogłoszonym przez MPiPS.
  W ramach programu zaplanowano dwa moduły programowe:
  I.Cel - zatrudnienie.
  Jest to moduł skierowany do 50 osób
  W ramach modułu zaplanowano:
  - Poradnictwo zawodowe – to pierwszy krok do wiedzy o rynku pracy,
  - Pośrednictwo pracy – umożliwi odpowiedni dobór kandydata do miejsc pracy,
  - Staż (4 miesiące) – jako narzędzie ułatwiające wejście na rynek pracy,
  - Premię motywacyjną (na pokrycie pierwszych składek na ubezpieczenie społeczne) – dla pracodawców, którzy zatrudnią po stażu na co najmniej 12 miesięcy.
  II. Cel - samozatrudnienie
  Ten moduł przewidziano dla 5 osób.
  W ramach modułu zaplanowano:
  - Rozmowy doradcze – to pierwszy krok z zakresu przedsiębiorczości,
  - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – jako narzędzie umożliwiające uruchomienie firmy,
  - Wsparcie merytoryczne dla nowych przedsiębiorców - kompleksowe wsparcie biura księgowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
  Założona efektywność – 70% . Uzyskana 86%
  KWOTA: 238 900 PLN
 • Program w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotni długotrwale, bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego- , bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni)
  Założono staże i jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Założona efektywność: 64%. Uzyskana 75%
  KWOTA: 80 520 PLN
 • Program w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób poniżej 30 roku życia
  Założono staże i jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Założona efektywność: 60% Uzyskana 63%
  KWOTA: 102 780 PLN
 • „Dobra prognoza” - program w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
  Założona efektywność: 69%. Uzyskana 74%
  KWOTA: 157 000 PLN
 • „ Przedrzyj się przez przedsiębiorczość” Celem konkursu jest szerzenie postaw przedsiębiorczych wśród osób, szczególnie młodych, które aktualnie nie mają stałej pracy. Temat: Szerzenie postaw przedsiębiorczych wśród osób, szczególnie młodych, które aktualnie nie mają stałej pracy poprzez przeprowadzenie konkursu, w którym uczestnicy walczą o jedno z narzędzi nowoczesnego przedsiębiorcy – tablet. Chcemy pokazać, że praca na własny rachunek jest opłacalna, a także satysfakcjonująca. Gra pozwoli uczestnikom przez chwilę poczuć się jak przedsiębiorcą. Będą mogli dowiedzieć się w ciekawej i łatwo przyswajalnej formie zabawy, jak wygląda załatwienie formalności związanych z założeniem własnej firmy.
  informacje z www.mg.gov.pl
  MG: Wyłoniliśmy najlepsze projekty European SME Week

  "Najbardziej oryginalne przedsięwzięcia promujące przedsiębiorczość i inspirujące do rozwoju własnej działalności realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European SME Week) otrzymają wsparcie Ministerstwa Gospodarki. Laureatami konkursu organizowanego przez MG zostali Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żorach. Zwycięzcy, których projekty oceniane były pod względem oryginalności, wykonalności i dotarcia do szerokiego grona odbiorców, mogą otrzymać nawet 20 tys. zł dofinansowania na ich wdrożenie."
  KWOTA: 15 000 PLN
 • „Design..do usług”
  "Przedsięwzięcie tego formatu było realizowane w Polsce po raz pierwszy, tym samym województwo śląskie stało się prekursorem wdrażania metodologii myślenia projektowego w sektorze publicznym w celu usprawnienia funkcjonowania jego instytucji. Partnerami w projekcie są Design Wales (jeden z najważniejszych ośrodków designu w Europie), Katowicka Akademia Sztuk Pięknych, Ars Cameralis Silesia Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Zamek Cieszyn."
  Spośród wielu instytucji gotowych podjąć wyzwanie związane z metodologią design thinking wybrano drogą konkursu Powiatowy Urząd Pracy w Żorach. Zespół Design Silesia wspólnie z pracownikami urzędu podjął trud budowania przyjaznego, dostępnego modelu urzędu wdrażając innowacyjne rozwiązania.
  Urząd pracy współpracuje z różnymi podmiotami w celu tworzenia efektywnych programów i realizuje je kompleksowo tj. wykorzystując wszystkie dostępne instrumenty w celu udzielenia pełnego wsparcia osobom objętym ww. programami.
  manual_www.pdf

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w roku 2012:

 • "Adres: Europejski Urząd Pracy III" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Żorach poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dzięki zatrudnieniu osób na kluczowych stanowiskach pracy.
  Wartość projektu wynosi 103 600,00 PLN.
  Termin trwania 06.02.2012-31.03.2013
 • "Człowiek-czyn-sukces” - piąty rok realizacji projektu systemowego. Całkowita wartość projektu wyniesie 810 900,00 zł. Planuje się objąć wsparciem 137 osób bezrobotnych.
  Oferowane formy wsparcia:
  - pośrednictwo pracy
  - poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD
  - staż
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  - szkolenia

 

Programy i projekty 2013 :

W 2013 są realizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • Program  w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy W programie założono finansowanie staży dla osób do 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych co najmniej 6 miesięcy. Kwota programu 95 tys. zł

  O fundusze na ten cel ubiegało się 26 urzędów z województwa śląskiego, które łącznie zgłosiły 41 projektów - 18 wniosków dotyczyło wsparcia dla osób po pięćdziesiątym roku życia, 23 skierowane były do osób młodych. Dofinansowanie otrzyma 7 urzędów, w tym Powiatowy Urząd Pracy w Żorach.

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w 2013:

 • Adres: Europejski Urząd Pracy IV" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Żorach poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dzięki zatrudnieniu osób na kluczowych stanowiskach pracy.
  Wartość projektu wynosi 185 066,00 zł.
  Termin trwania 01.02.2013-30.11.2014
 • "Człowiek-czyn-sukces” - kolejny rok realizacji projektu systemowego. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 505 400,00 zł. 
  Oferowane formy wsparcia:
  - pośrednictwo pracy
  - poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD
  - staż
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  - szkolenia
 • "Kierunek Przedsiębiorczość" - projekt skierowany do osób chcących rozpocząć działaność gospodarczą.
 • "Stumilowy krok” to projekt  realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem głównym projektu jest podniesienie i utrzymanie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.

   Projekt jest skierowany do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach, w tym głównie do  osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Programy i projekty 2014:

W 2014  zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:

 • Program dla osób do 25 roku życia. Pozyskanie 90,3 tys. dla młodych stażystów.
 • Program dla osób pow. 50 roku życia. Pozyskanie 54 tys. na staż, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie do wynagrodzeń.
 •  Program uwzględniający nowe instrumenty rynku pracy. Pozyskanie 100 tys. zł na bony stażowe, bony szkoleniowe, refundacje składek, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w 2014:

 • "Człowiek-czyn-sukces” - kolejny rok realizacji projektu systemowego. Całkowita wartość projektu - 2 237 100,00 zł.  Oferowane formy wsparcia: - pośrednictwo pracy - poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD - staż - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - szkolenia
 • "Kierunek Przedsiębiorczość" - projekt skierowany do osób chcących rozpocząć działaność gospodarczą.
 • "Stumilowy krok” to projekt  realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był skierowany do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach, w tym głównie do  osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • Adres: Europejski Urząd Pracy IV" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Żorach poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dzięki zatrudnieniu osób na kluczowych stanowiskach pracy. Wartość projektu wynosi 185 066,00 zł. Termin trwania 01.02.2013-30.11.2014

Programy i projekty 2015:

 

W 2015  zrealizowano następujące programy z Funduszu Pracy:


 • Program dla osób powyżej 50 roku życia
  W ramach projektu przewidziano dofinansowanie do wynagrodzeń, staże, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota 127,4 tys. zł
  Efektywność: 100%

 

 • Program dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
  W ramach programu zaplanowano staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota 375,8 tys. zł
  Efektywność: 59%

 

 • Program specjalny skierowany do osób z III profilu
  W ramach programu zaplanowano staże i premie motywacyjne dla pracodawców. Kwota 81,1 tys. zł.
  Efektywność: 50%

 

 • PAI
  Powiatowy Urząd Pracy (PUP) działając we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) podjął inicjatywę w zakresie objęcia bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, o których mowa w art. 62a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, pakietem dedykowanych dla nich działań, łączących elementy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, które realizowane będą w formule Programu Aktywizacja i Integracja (dalej PAI).
  Celem tego partnerstwa jest kompleksowa pomoc bezrobotnemu poprzez precyzyjne zaplanowanie dedykowanych osobie działań, które będą realizowane w ramach poszczególnych instytucji.
  RAPORT PAI.pdf

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w 2015:

 

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory I”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

                 W ramach projektu zaplanowano:

 

 • staże,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne.

 

                       Kwota projektu: 1. 068,2 tys. zł

 

 • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (I)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   W ramach projektu zaplanowano:

 • staże

 • środki na podjęcie działaności gospodarczej

 • refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy

 • szkolenia.

  Kwota projektu: 611,8 tys. zł


 • „Kierunek przedsiębiorczość” -projekt realizowany w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt był realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a dzięki zawartej umowie mogą w nim uczestniczyć osoby pozostające w rejestrze bezrobotnych PUP Żory.
  Projekt zakłada następujące obszary pomocy:
  -nabycie przez uczestników  wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
  -zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia,
  -zwiększenie  zdolności do wyjścia na rynek pracy poprzez identyfikację własnych zasobów i zaplanowanie aktywności zawodowej w ramach IPD ,
  -wsparcie finansowe (do 21 600 zł na osobę) na otwarcie nowych działalności gospodarczych .

 

Programy i projekty 2016:

 

 • Program dla osób powyżej 50 roku życia

 

 

 

 • Program dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

 

 

 • Program specjalny skierowany do osób z III profilu

 

                       PAI

 

 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP) działając we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) podjął inicjatywę w zakresie objęcia bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, o których mowa w art. 62a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, pakietem dedykowanych dla nich działań, łączących elementy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, które realizowane będą w formule Programu Aktywizacja i Integracja (dalej PAI).
  Celem tego partnerstwa jest kompleksowa pomoc bezrobotnemu poprzez precyzyjne zaplanowanie dedykowanych osobie działań, które będą realizowane w ramach poszczególnych instytucji.

 

Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w 2016:


 

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory II”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

                 W ramach projektu zaplanowano:

 

 • staże,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia.

 

 

 

                      Kwota projektu: 1 012,1  tys. zł  plakat power.pdf

 

 

 • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (II)”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   W ramach projektu zaplanowano:

 • staże

 • środki na podjęcie działaności gospodarczej

 • refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy

 • prace interwencyjne.  Kwota projektu: 644,1 tys. zł   plakat rpo.pdf

 

 

 • W ramach partnerstwa Żorskiej Izby Gospodarczej I Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach: "Mobilność ponadnarodowa inwestycją w przyszłość", projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie 4.2. „Programy mobilnosći ponadnarodowej", Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

                     W ramach projektu zaplanowano:

 
Pozostałe projekty realizowane ze środków unijnych w 2017-2018:

 •  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory III”
 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 • Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Żory.
 • Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Czas  realizacji: 01.01.2017 r. - 31.12. 2018 r.
 • Zadania:
 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Staże
 • Bony stażowe
 • Bony zatrudnieniowe
 • Bony na zasiedlenie
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 •  Kwota projektu: 2 162 324,70 zł
 
 • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (III)”
 • Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP  w Żorach, jako bezrobotni, dla których został ustalony I i II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,kobiety,osoby z niepełnosprawnościami,osoby długotrwale bezrobotne,osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Czas  realizacji: 01.01.2017 r. - 31.12. 2018 r.
 • Zadania:
 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Staże
 • Prace interencyjne
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Kwota projektu: 1 561 209,40 zł
 
 
 
 
 
 
 • Program specjalny skierowany do osób z III profilu
 • CEL PROGRAMU SPECJALNEGO: kompleksowa aktywizacja kobiet z III profilu, przy zastosowaniu instrumentów i usług najbardziej użytecznych i efektywnych z punktu widzenia popytu i podaży na rynku pracy, stosując efekt zachęty dla pracodawców.
 • Ideą programów specjalnych jest połączenie kilku form wsparcia, stworzenie swoistej ścieżki zaadresowanej i zaprojektowanej specjalnie dla konkretnej osoby lub grupy osób, która wymaga specyficznej pomocy (często także wzmocnienia motywacji, podniesienia samooceny lub wiary we własne możliwości). Programy specjalne powinny być  wzbogacone o specyficzny element (finansowy lub niefinansowy) zmniejszający lub likwidujący problemy i bariery napotykane przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub zagrożone jej utratą uczestniczące w programach, który wspiera zatrudnienie. Element ten może przybierać różnorakie formy.
 • Start: Wiedza nt rynku pracy i własnych predyspozycji zawodowych poprzez poradnictwo zawodowe, informację zawodową -->  Doradztwo wizerunkowe + dodatkowe elementy wspierające zindywidualizowane --> Pośrednictwo pracy i praktyka dzięki stażom  lub pracom interwencyjnym  + refundacja kosztów opieki nad dzieckiem --> Meta: Zatrudnienie z premią motywacyjną dla przedsiębiorców 

 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Monika Wołoszczak  specjalista ds. programów  32 4342004 w.266  

 


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Programy i projekty zrealizowane [ 4 ]
ikona PDF Ewaluacja 2008.pdf 12-12-12 22:06 122.73KB pobierz
ikona PDF Ewaluacja 2007.pdf 12-12-12 22:05 204.09KB pobierz
ikona PDF Ewaluacja 2005 2006.pdf 12-12-12 22:05 168.48KB pobierz
ikona PDF Ewaluacja 2004 2005.pdf 12-12-12 22:04 92.15KB pobierz
Utworzono: 2012-11-10 08:03 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 09:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5139
 • dcHco5-RLpyeNb2dnjQZLk325Wi-Dvo9tZrd8bt0u3gP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • _C2tgVo9ycMzEryY9vUi8n6wl0291gJqJh7MTQiaX80P6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • rYa0FfUQfZCSCaQ4gf-H3Ap-qRwau-ES8bGoPmiO6DAP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • kC_HPWKf3wVe0v2OQScpQoykYrMtF1BZ94HblQUHbOEP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • Pr4iARXhvZWRIca558HM_ILYZ95G_5n5H2CvjsQDTRQP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • qptdfoYG7Y-pBeC8jzjSBkA8TsLx97JNIr_k_X6KMDkP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • 4C_yVkcY0RAnV9ZEoe6wWvzlQ1Dt1UU1bdixgjkEQCwP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • ADSmhxkDAMnXke36Ph05Ybfe21P1uj2wKJx84N27ExsP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • kD6X1w8Fw5YGAuZHo2HKK04nMVDTp8vZIlejCFqFLgsP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • 7XRBNHGKhQl6Z_IFVUAJqPauFUMx8NLKLwlc4xaysBJgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • 7uto_UHPCmq2OPJ451cFcaIoOxuc4Ci5yzQQC5EjuRVgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • qpn-0qIGLg6U0d_HIAMHsBijyNCL-FIxRFBlYAM_yd1gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • swA41R2bATmzbJoJeOOkltwK2LPaG2HP04rnoacWMnFgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • 1g6jVl0zJjTKfcEN3T_XwLFm0QLEduQTi5OXOg_eDU1gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • WwI6sa7758XnY7nABcz1DwA1fEHMDMNdX1dfKWmiHqtgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • npe5huFDiVehfO5KR323fZ5rcMi-DOtS_yUxoxjEw8tgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • oINnWi53Uj_5kssTjpuzoHhryyQLYGCjCFcniC0FmrdgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • 4XQOh4AJG8AnNVf0_G-dkjCmaC3XEELvTa5dQAf1779gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • FyyeKmXi0UYFbwComLHQqSHt4mAkNOHnQzZfDnQToUNgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • yh6quSW5ZlOy5ythUsWS4o6E1rKKe5hGinDJ0X3exyhgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl