PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/projekty_efs.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty EFS

 

Zapraszamy do zapoznania się projektami współfinansowanymi z EFS prowadzonymi obecnie przez PUP Żory

 

 


 

 

                      Kwota projektu:  1 900 784,00 zł zł

 Dla kogo: osoby do 30 roku życia

Kiedy: aktualne nabory:

http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:801.html

http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:800.html

Dane osoby kontaktowej: Grażyna Bartecka 32 434279 w.258, pok. nr 20

 

 

 

  

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”

 

Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 13 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pochodzących z obszarów rewitalizowanych Żor, zwłaszcza tych należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 W ramach projektu, przewidziano:

 Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dofinansowanie projektu z UE:    154 683,75zł

Czas  realizacji: 2019-03-01 - 2021-02-28 r.

Dla kogo: osoby bezrobotne, w wieku 30+  mieszkające na terenach rewitalizowanych w Żorach (os. Gwarków z terenami przyległymi–dzielnica Rój, dzielnica Śródmieście wraz z zach.częścią dzielnicy Kleszczówka)

Dane osoby kontaktowej: Grażyna Bartecka 32 434279 w.258, pok. nr 20


 

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (IV)”

 

 

 

Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP
w Żorach, jako bezrobotni, dla których został ustalony I i II profil pomocy
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące w szczególności do jednej
z wymienionych grup:

 

 

 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   Dofinansowanie projektu z UE:  1 442 947,89zł

 

Czas  realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

 

Zadania:

 

Dane osoby kontaktowej: Grażyna Bartecka 32 434279 w.258, pok. nr 20