PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/urzad_pracy/tlumacz_jezyka_migowego.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Żorach przy ul. Osińska 48

Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Żorach/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach
ul. Osińska 48, 44-240 Żory
e-mail:
faks : +48 32-43-42-790 wew. 264;
tel. +48 34-43-42-014

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r. poz. 1243) usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Tłumacz języka migowego [ 1 ]
ikona PDF Tłumacz języka migowego - WNIOSEK 12-12-12 21:35 263.47KB pobierz