PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/uslugi_elektroniczne/formularz1.html
Drukuj grafikę : tak / nie
* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji
** - proszę wpisać adres na który ma być wysłana decyzja. Jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania, to proszę pozostawić puste pole

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach na podstawie zgłoszenia prześle decyzję o utracie statusu bezrobotnego na wskazany adres podany w czasie rejestracji. Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji danych.