PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/uslugi_elektroniczne/formularz3.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Złóż oświadczenie o dochodach

Wypełnij poprawnie formularz zgodnie z zaznaczonymi, wymaganymi polami.

Po wciśnięciu przycisku WYŚLIJ na Państwa adres e-mail wysłana zostanie prośba o potwierdzenie treści e-formularza.
W momencie potwierdzenia formularz zostanie skierowany na skrzynkę Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

W oparciu o przesłane przez Państwa dane wydawana będzie decyzja administracyjna, która wysłana będzie pocztą tradycyjną na Wasz adres korespondencyjny.