PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/uslugi_elektroniczne/formularz3.html
Drukuj grafikę : tak / nie
* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji

Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji danych.